Menu

Nabożeństwa Pasyjne

WIELKI TYDZIEŃ W KOŚCIELE MARIACKIM

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ewangelickie w Wielkim Tygodniu, które odbywać się będą w Kościele Marii Panny. 

Wielki Czwartek, g.17.00; Wielki Piątek, g.17.00; Wielkanoc g.9.00; Poniedziałek Wielkanocny, g.9.00

Wielki Tydzień to czas szczególny w Kościele Ewangelickim. Wspominamy ostatnie wydarzenia z ziemskiego życia Jezusa Chrystusa oraz ich znaczenie dla naszego życia. To z całą pewnością czas na refleksję, zadumę, lecz również czas na dziękczynienie i oddanie Bogu chwały za wielki dar, którego w swoim Synu nam udzielił. 

Prorok Izajasz pisze: "Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni".

 

 

 

WIELKI TYDZIEŃ W KOŚCIELE MARIACKIM

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ewangelickie w Wielkim Tygodniu, które odbywać się będą w Kościele Marii Panny. 

Wielki Czwartek, g.17.00; Wielki Piątek, g.17.00; Wielkanoc g.9.00; Poniedziałek Wielkanocny, g.9.00

Więcej…

1 % PODATKU NA DIAKONIĘ KOŚCIOŁA E-A

Diakonia Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2017 na cele diakonijne.

Więcej…
  • Slider1
  • Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider6
  • Slider7
  • Slider8
  • Slider9
  • Slider10
  • Slider11
  • Slider12
  • Slider13
  • Slider14
  • Slider15
  • Slider16
  • Slider17
  • Slider18
  • Slider19
  • Slider20
  • Slider21