Menu

Rok 2018

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2018

Nabożeństwami w Kościele Marii Panny w Legnicy oraz w kaplicy w Głogowie zainaugurowaliśmy rok 2018. W tych nabożeństwach udział wziął ks. Adrian Lazar z Olsztynka, który przybył do naszej parafii wraz z małżonką. 

06.01.2018

Tradycyjnie wzięliśmy udział w ekumenicznym kolędowaniu w Kościele Pokoju w Jaworze.

13.01.2018

W Legnicy odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Parafialnej.

14.01.2018

Bezpośrednio po nabożeństwach w Legnicy i Głogowie odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, mające zatwierdzić sprawozdanie finansowe parafii za rok 2017 oraz przyjąć preliminarz budżetowy na rok 2018. W zgromadzeniu udział wzięły łącznie 22 osoby. 

20.01.2018

W Cerkwi Greckokatolickiej w Legnicy odbyło się tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie udział wzięli duchowni i wierni z legnickich kościołów chrześcijańskich. Liturgię poprowadził ks. Mirosław Drapała, proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Legnicy, a słowa pozdrowienia w imieniu kościołów siostrzanych przekazali: ks. bp Zbigniew Kiernikowski - biskup legnicki oraz ks. Jerzy Gansel (zdjęcia w Galerii). 

28.01.2018

W ostatnią Niedzielę stycznia w Kościele Rzymskokatolickim w Chróstniku odbyło się pierwsze spotkanie ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jednocześnie spotkanie to poświęcone było wspomnieniu postaci ks. Benajmina Schmolcka, urodzonego w Chróstniku ewangelickiego poety i pieśniarza. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób na czele z Wójtem Gminy Lubin, Tadeuszem Kielanem, oraz Starostą Powiatu Lubińskiego. Naszą parafię reprezentowało kilkanaście osób. Spotkanie poprowadzili wspólnie ks. kan Kazimierz Rapacz z miejscowej parafii rzymskokatolickiej, ks. prot. Jerzy Malisz z Parafii Prawosławnej w Zimnej Wodzie oraz ks. Jerzy Gansel. Muzycznie nabożeństwo ubogacili: Jakub Haraś, grający na organach pieśni Benjamina Schmolcka oraz Zespół Rozśpiewane Pastuszki z Golowic, w wykonaniu którego usłyszeliśmy wiązankę kolęd. Po nabożeństwie, pod tablicą upamiętniającą postać ks. Benjamina Schmolcka złożono kwiaty (zdjęcia w Galerii).  

31.01.2018

W ostatnią środę stycznia w siedzibie Diecezji Wrocławskiej odbyła się pierwsza tegoroczna Konferencja Duchownych naszej Diecezji, podczas której miałem okazję wygłosić rozważanie.  Konferencja poświęcona była w dużej mierze szkoleniu z zakresu opłacania składek do ZUS w związku ze zmianami, wprowadzonymi w roku 2018.

14.02.2018

Tradycyjnie w Środę Popielcową- Dzień Pokuty i Modlitwy, nabożeństwem w Legnicy zainaugurowaliśmy tegoroczny czas pasyjny. 

18.02.2018

W 1. Niedzielę Pasyjną - Niedzielę Diakonii, rozpoczęliśmy coroczną akcję Diakonii naszego Kościoła pod hasłem "Skarbonka Diakonijna 2018". W ramach akcji, która potrwa do Wielkanocy, zbierać będziemy ofiary dla najbardziej potrzebujących osób starszych i samotnych w naszym kościele.

03.03.2018

We Wrocławiu odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej, w której uczestniczyłem wraz z panią Małgorzatą Strugała, delegatem naszej Parafii do Synodu Diecezjalnego. Sesja poświęcona była głównie sprawom sprawozdawczym i podsumowaniem roku 2017. Nabożeństwo inaugurujące obrady poprowadzili: ks. Marcin Orawski z Wrocławia i ks. Tomasz Stawiak z Jawora, który wygłosił kazanie.

07.03.2018

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej odbył się pogrzeb śp. Mariana Janczaka, który zmarł w wieku 71 lat.

23-25.03.2018

W Przesiece pod Jelenią Górą odbywały się diecezjalne rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży. Tradycyjnie nie zabrakło zajęć poświęconych tematyce biblijnej. Oprócz tego na uczestników czekało wiele ciekawych atrakcji, w tym udział w przedstawieniu związanym ze Świętami Wielkanocnymi. W rekolekcjach tradycyjnie udział wzięły dzieci z naszej Parafii w Legnicy i Głogowie.

25.03.2018

Nabożeństwami w Niedzielę Palmową w Legnicy i Głogowie, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień.

WIELKI TYDZIEŃ W KOŚCIELE MARIACKIM

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ewangelickie w Wielkim Tygodniu, które odbywać się będą w Kościele Marii Panny. 

Wielki Czwartek, g.17.00; Wielki Piątek, g.17.00; Wielkanoc g.9.00; Poniedziałek Wielkanocny, g.9.00

Więcej…

1 % PODATKU NA DIAKONIĘ KOŚCIOŁA E-A

Diakonia Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2017 na cele diakonijne.

Więcej…
 • Slider1
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
 • Slider12
 • Slider13
 • Slider14
 • Slider15
 • Slider16
 • Slider17
 • Slider18
 • Slider19
 • Slider20
 • Slider21