Menu

Wystawa z okazji Jubileuszu Reformacji

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na inaugurację wystawy poświęconej Jubileuszowi 500- lat Reformacji, która przypada w roku 2017. Wystawa zatytułowana jest: Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku. Jest to wystawa objazdowa, która w Ewangelickim Kościele Marii Panny gościć będzie do końca sierpnia.

Otwarcie wystawy zaplanowano na środę 12 lipca o godz. 16.00 w Ewangelickim Kościele Marii Panny.

--------------------------------------------------------------------

Dla zwiedzających udostępniona będzie już od najbliższej soboty, tj 8 lipca do 31 sierpnia w godzinach zwiedzania kościoła.

Wejście będzie możliwe po nabyciu cegiełki w cenach 3 zł./ dzieci i młodzież oraz 6 zł./ dorośli.

---------------------------------------------------------------------

Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie. 500 lat protestantyzmu na Śląsku

Przed pięciuset laty, 31 października 1517 roku w miasteczku Wittenberga nad Łabą Marcin Luter ogłosił 95 tez o handlu odpustami, zapoczątkowując rewolucję kulturową, która ogarnęła całą Europę. Reformacja wpłynęła na odniesienie człowieka do Boga, Kościoła oraz zwierzchności. 

Śląsk jako jeden z pierwszych krajów przyjął reformację. Przez ponad dwieście lat spory katolicyzmu i protestantyzmu kształtowały dzieje tych ziem. W okresie kontrreformacji śląscy luteranie zachowali swoją wiarę. Imponującymi świadectwami ich walki o przetrwanie są kościoły pokoju i kościoły łaski. Ostatecznie zwyciężyła tolerancja - Śląsk stał się regionem dwuwyznaniowym.

W okresie XX wieku totalitarne i wrogie Kościołom reżimy postawiły chrześcijan obu wyznań przed zupełnie nowym wyzwaniem. W następstwie narodowego socjalizmu, wojny i przesunięcia granic na zachód Śląsk stał się polski. Od momentu wygnania ludności niemieckiej i przybycia polskich osadników ziemie te mają zdecydowanie katolickie oblicze. 

Niewielki Kościół Ewangelicko- Augsburski w Polsce przejął rolę zarządcy protestanckiej spuścizny. Ze strony niemieckiej od lat 60. Kościół Ewangelicki i protestanci ze Śląska podejmowali ostrożne próby nawiązania na nowo kontaktów. Jednak dopiero po 1989 roku możliwa stała się otwarta debata i współpraca polsko-niemiecka. Ochroną wspólnego protestanckiego dziedzictwa na Śląsku zajmują się zarówno Kościoły, jak i muzea, naukowcy, samorządy czy stowarzyszenia i osoby prywatne. Wiele dawnych kościołów ewangelickich otoczono opieką jako świątynie lub pomniki kultury i znowu tętni w nich życie.

Wystawa przygotowana została w dwóch językach przez Śląskie Muzeum w Görlitz w ramach projektu "Reformacja w Europie Środkowo-Wschodniej" we współpracy z Diecezją Wrocławską, Katowicką i Cieszyńską Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce.

Wystawa składa się z 15 plansz-banerów.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy. 

DIAKONIA LEGNICA

Parafia prowadzi w budynku przy ul. Mickiewicza 36 Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty.

Więcej…

WPROWADZENIE RADY PARAFIALNEJ

W Niedzielę 1 marca podczas nabożeństwa w Legnicy odbędzie się uroczyste Wprowadzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenia dokona zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym nabożeństwie.

 • Slider1
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
 • Slider12
 • Slider13
 • Slider14
 • Slider15
 • Slider16
 • Slider17
 • Slider18
 • Slider19
 • Slider20
 • Slider21