4. Niedziela Pasyjna - 22.03.2020

 

4. NIEDZIELA PASYJNA – LAETARE

 

Hasło tygodnia

Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. (J 12,24)

Pieśń ŚE 127 – Jezu, życia mego życie

1. Jezu, życia mego życie, Jezu, śmierci, śmierci mej, któryś za mnie tak obficie męki znosił w duszy swej. Najstraszniejsześ zniósł cierpienie, bylem nie wpadł w potępienie. Póki życie we mnie tli, tysiąckrotne dzięki Ci!

2. Ty, ach Ty, znosiłeś Panie szyderstw i potwarzy rój, uwięzienie, razy, plwanie sprawiedliwy Zbawco mój. Byle tylko mnie ocalić i szatańską moc obalić. Póki życie we mnie tli, tysiąckrotne dzięki Ci!

3. Dałeś rany zadać sobie, nie szczędziłeś świętej krwi, by ukoić mnie w żałobie, aby pokój sprawić mi. Tyś dla mego pojednania znosił klątwę, urągania. Póki życie we mnie tli, tysiąckrotne dzięki Ci!

4. Srodze Ciebie wyszydzono, uwielbioną Twoją skroń z ciernia witą mąk koroną zeszpeciła niecna dłoń. Mnie to chciałeś rozradować, chwałą swą ukoronować. Póki życie we mnie tli, tysiąckrotne dzięki Ci!

5. Tyś dozwolił, by Cię bito, pragnąc mnie wykupić z mąk, bluźnierstwami Cię okryto byś mnie wyrwał z wroga rąk. Bylem ja był pocieszony, Tyś pociechy pozbawiony. Póki życie we mnie tli, tysiąckrotne dzięki Ci!

6. Swą pokorą zapłaciłeś za wyniosłą pychę mą, gorzką śmierć mi osłodziłeś, Zbawicielu śmiercią Twą. Im jest większa hańba Twoja, tym zacniejsza chwała moja. Póki życie we mnie tli, tysiąckrotne dzięki Ci!

7. Więc serdeczne Tobie dzięki, Panie, za zebrany plon. Za Twe rany, za Twe męki, za męczeński gorzki skon. Za Twą trwogę, za Twe drżenie, tysiąckrotne udręczenie. Za przelanie Twojej krwi wieczne, wieczne dzięki Ci!

Introit nr 35

* Radujcie się z Jeruzalemem wszyscy, którzy je miłujecie,       

* Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy!

* Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie,                      

* Gdy o pielgrzymkach myśli!

* Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg,       

* Łaski i chwały Pan udziela.

Gloria Partri

Ks. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu

Zb. Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków, Amen.

Kyrie

Kyrie eleison                                                                   

Panie zmiłuj się

Christe eleison                                                               

Chryste zmiłuj się

Kyrie eleison                                                                   

Panie zmiłuj się

Ks. Zgładź o Panie Boże wszystkie grzechy, oraz nieprawości nasze.

Zb. Baranku Boży niewinny, na krzyża pniu umęczony. Ty byłeś zawsze cierpliwy, u ludzi wszakże wzgardzony. Bez Ciebie ni zbawienia, ni łaski odpuszczenia, ulituj się o Jezu, Jezu.

Kolekta

Miłosierny Boże i Ojcze! Dziękujemy Ci, że za grzechy wszystkich ludzi dałeś na śmierć krzyżową swojego Syna. Spraw łaskawie, abyśmy wytrwali aż do końca dni naszych we wierze w moc krzyża Jezusa Chrystusa, przez którego racz nas wysłuchać w Duchu Świętym, Pocieszycielu naszym.

Pozdrowienie

Ks. Pan niech będzie z wami

Zb. I z duchem Twoim

Biblijne teksty liturgiczne

Lekcja: 2 Kor 1,3-7

20.A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. 21.Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. 22.Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. 23.A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.

Graduale

Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Amen. (Ps 94,19)

Amen, Amen, Amen.

Ewangelia: J 12,20-24

20. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. 21. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć.  22. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. 23. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. 

Bądź pochwalon, Panie Jezu

Chwała Tobie, Jezu Chryste

Apostolskie wyznanie wiary

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa; siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i  żywot wieczny. Amen.

Pieśń ŚE 154 – Pod krzyż Twój pójdę

1. Pod krzyż Twój pójdę, gdy skrzywdzą mnie ludzie, kiedy za dobre złem mi odpłacą. Tam za swych wrogów modlić się nauczę, jak Ty czyniłeś na swym krzyżu, Panie.

2. Pod krzyż Twój pójdę, gdy świat mnie wyszydzi, gdy przez przyjaciół będę opuszczony. I przy Twym krzyżu zobaczę, mój Panie, jak w opuszczeniu znosisz ból i rany.

3. Pod krzyż Twój pójdę, gdy zgubne zwątpienie sercem zatarga, jak łodzią zła fala. U stóp Golgoty zaczerpnę otuchy, na której widać krzyż zbawienia z dala.

4. Pod krzyż Twój pójdę, kiedy niedostatek w dom mój zawita jak gość nieproszony. Pod krzyżem wspomnę, że Pan całej ziemi w nędzny grób życia został położony.

Kazanie

Pokój Boży, którzy przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli Waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.

Pieśń ŚE 122 – Jedno w sercu, jedno mam życzenie

1. Jedno w sercu, jedno mam życzenie, jedną strawą pragnę żyć. Gdy ją mam, to nawet w łez dolinie błogo mi poczyna być. Niech na Tego zawsze patrzeć mogę, który czuł w Ogrójcu śmierci trwogę, krwawym potem zlany kląkł, kornie przyjął kielich mąk.

2. Nigdy, nigdy nie zapomnę tego, już nie zejdzie z oczu mych. Sina, krwią zbroczona postać Jego, jak ust nie otworzył swych. Ten Baranek wielce utrapiony szedł na śmierć, by grzesznik był zbawiony, jak na myśli miał i mnie, gdy rzekł: Wykonało się!

3. Jezu, niechaj dusza ma pamięta, żeś grzesznemu łaskę dał! Jam wciąż wpadał w grzechu ciemne pęta, Tyś cierpliwość dla mnie miał. Ustawicznie owcy swej szukałeś, głosem swym pasterskim ją wołałeś. Wreszcieś krwią przedrogą sam wyrwał ją z piekielnych bram.

4. Jestem Twój! Ty powiedz: Amen, Panie, Ty zaś, Jezu jesteś mój. Niech Twe imię święte mi zostanie, w serce je głęboko wpój. Z Tobą działać, z Tobą zło odpierać, z Tobą żyć tu, z Tobą też umierać. Niech to hasłem będzie mi aż do końca moich dni! 

Modlitwa powszechna Kościoła

O Boże, nasz Uzdrowicielu, okaż współczucie całej ludzkiej rodzinie pogrążonej w chaosie i obarczonej chorobą i strachem. Przyjdź nam z pomocą, gdy koronawirus rozprzestrzenia się na całym świecie, ulecz chorych, wspieraj ich rodziny i przyjaciół i chroń ich przed zarażeniem. Obdarz nas duchem miłości i powściągliwości, abyśmy mogli się zjednoczyć, dążąc do kontroli nad koronawirusem i wyeliminowania go. Spraw, abyśmy byli czujni, uważni i aktywni w zwalczaniu wszystkich chorób, malarii, dengi, HIV i AIDS, i innych, które powodują cierpienie i często prowadzą do śmierci wielu osób. Uzdrów nasz egocentryzm i obojętność, która sprawiają, że martwimy się tylko wtedy, gdy zagraża nam wirus, daj nam przezwyciężyć bojaźliwość i strach, przez które zbyt łatwo ignorujemy naszych bliźnich. Wzmocnij i zachęć tych, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia i w zawodach medycznych: opiekunów, pielęgniarki, asystentów, lekarzy i wszystkich, którzy oddają się opiece nad chorymi i ich rodzinami. Inspiruj, daj mądrość i nadzieję wszystkim badaczom skupionym na opracowaniu szczepionki. Zadbaj o wszystkich pracowników i właścicieli firm, którzy tracą środki utrzymania z powodu zamknięcia ich zakładów, kwarantanny, zamkniętych granic i innych ograniczeń… Chroń i strzeż tych, którzy muszą podróżować. Prowadź przywódców narodów, aby mówili prawdę, powstrzymuj rozprzestrzenianie się dezinformacji i działaj sprawiedliwie, aby cała Twa rodzina mogła zaznać uzdrowienia. Uzdrawiaj nasz świat, uzdrawiaj nasze ciała, wzmacniaj nasze serca i umysły, a wśród chaosu daj nam nadzieję i pokój.  Łagodnie weź w swe dłonie tych wszystkich, którzy zmarli i którzy dziś umrą, pociesz ich bliskich w rozpaczy. Pamiętaj w swej miłości o całej swej rodzinie, całym rodzaju ludzkim i całym swoim stworzeniu.

Przedwieczny, Święty Boże, Ojcze pełen dobroci i łaski! Wielbimy i chwalimy Cię za miłość Twoją objawioną w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim. W poniżeniu, cierpieniu i hańbie krzyża Chrystusa ukryłeś oblicze swoje pełne chwały i świętości. Patrząc na Jezusa możemy oglądać Ciebie i doznawać szczęścia życia w Twojej bliskości. Dziękujemy Ci, że w Jezusie dałeś nam prawdziwy chleb życia. Posileni nim możemy wytrwać w pielgrzymce do niebieskiej ojczyzny, gdzie Ty oczekujesz nas i pragniesz obdarować wiecznym pokojem i radością. Złącz przy stole Chrystusa wszystkich w braterskiej miłości i wzajemnym poszanowaniu. Posilaj nas ciałem Syna swojego. Oczyść nas krwią Syna swojego, abyśmy usprawiedliwieni z łaski mogli oglądać w wieczności święte Twoje oblicze. Oczyść Twój Kościół z błędnej nauki i fałszywych nauczycieli. Niechaj słudzy Twoi z mocą zwiastują Ewangelię o krzyżu i budzą przez nią wiarę i umiłowanie Twojego Syna, którego śladem chcemy podążać przez krzyż i poniżenie do chwały zbawienia wiecznego. Uwielbij się w naśladujących Twojego Syna. Boże, pobłogosław wszystkich ludzi dobrej woli i spraw, aby błogosławieństwo krzyża i moc śmierci Chrystusa przeobraziły ludzkie serca. Wysłuchaj przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego, w imieniu Którego tak razem do Ciebie wołamy:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  święć się imię Twoje,  przyjdź Królestwo Twoje,  bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo
i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Antyfony końcowe

Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry.                          

Albowiem na wieki miłosierdzie Jego.

Pan jest mocą i pieśnią moją.                                   

On jest moim Wybawicielem.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś.                                   

Tenże i na wieki.

Błogosławieństwo

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze Swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz Swoją ku Tobie i niech ci daSwój święty pokój. Amen.

Pieśń ŚE 167 – W krzyżu cierpienie

1. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka.

2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda dla duszy smutkiem znękanej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.

3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie zada bolesne ci rany, gdy cios się zbliża, pospiesz do krzyża, w nim nam ratunek jest dany.

4. Gdy twoje serce jest w poniewierce, wielu cię ludzi zawiodło, sam nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, krzyż niech ci służy za godło.

5. Gdy wśród żywota biedna sierota stoi od ludzi wzgardzona; krzyż będzie światem, ojcem i bratem, gdy go przytulisz do łona.

6. Gdy rozpacz w łonie, serce ci tonie, łzami zalane powieki, ukrzyżowany Pan twój nad pany od ciebie jest niedaleki.

7. U Twego krzyża dusza się zniża, spójrz, Panie, na nią łaskawie. Mój Zbawicielu, Odkupicielu, daj odpocznienie w swej sławie.

 

NABOŻEŃSTWA W KOŚCIELE MARII PANNY

Uprzejmie informuję, że w najbliższą Niedzielę, tj. 05.04 nabożeństwo w Legnicy nie odbędzie się.

Zachęcam do indywidualnej lektury Pisma Świętego i modlitwy.

Porządek całego nabożeństwa znajduje się w zakładce Aktualności.

 

 

 

 

 

AKTUALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI NABOŻEŃSTW

Poniżej znajdziecie Państwo zalecenia Biskupa Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce, dotyczące organizacji życia parafialnego w najbliższym czasie.

AKTUALIZACJA 31.03.2020

Więcej…
 • Slider1
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
 • Slider12
 • Slider13
 • Slider14
 • Slider15
 • Slider16
 • Slider17
 • Slider18
 • Slider19
 • Slider20
 • Slider21