Menu

Rok 2009

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń parafialnych

 

01.01.2009

Nowy Rok rozpoczęło nabożeństwo w oparciu o Hasło Roku 2009: "Co niemożliwe jest u ludzi,możliwe jest u Boga" z Ewangelii wg Łukasza 18,27. Kazanie stanowiło także wskazanie na temat roku, jakim jest "Rodzina".

 

06.01.2009

W święto Epifanii odbyło się spotkanie kolędowe. Podczas spotkania raczyliśmy się wypiekami, kawą i herbatą, a także pięknymi melodiami i tekstami kolęd śpiewanych przez zebranych, czy też odtwarzanych z nośników ulubionych utworów Bożonarodzeniowych.

 

08.02.2009

Odbyło się Zgromadzenie Parafialne, które oprócz corocznych zatwierdzeń sprawozdań z życia Parafii ( w tym finansowego), zatwierdziło także preliminarz budżetowy na rok 2009 oraz dokonało wyboru nowej Rady Parafialnej oraz Komisji Rewizyjnej. Członkami Rady zostali: Maria Garbacz, Krystyna Janczak, Franciszek Jurgas oraz Bazyli Kulik. Komisja Rewizyjna przez najbliższą kadencję będzie działać w składzie: Lili Kulik, Ingrid Rybicka oraz Małgorzata Strugała.

 

23.02.2009

Uchwała Rady Miasta Legnica o nadaniu imienia Pastora Wolfganga Meisslera dla placu, jaki wytworzył się pomiędzy kościołem Mariackim a Galerią Piastów. Ksiądz Meissler był członkiem Parafii Luterańskiej w Legnicy przy kościele Mariackim. W tymże kościele został ochrzczony i konfirmowany. Po II Wojnie Światowej jako duchowny ewangelicki sprawował pieczę duszpasterską nad niemieckojęzycznymi Ewangelikami rezydując do 1962 roku w Legnicy. W późniejszym czasie był odpowiedzialny za pracę duszpasterską w Hamburgu, ale nie zapomniał o swym mieście urodzenia, organizując pomoc dla Legniczan w trudnym czasie stanu wojennego m. in. wspierając szpital. Z organizowanej pomocy skorzystał także kościół Mariacki, który dzięki finansowemu wsparciu został uratowany od zniszczenia. Ksiądz Meissler jest swoistym "łącznikiem" pomiędzy przed- i powojennym pokoleniem Legniczan.

 

20.03.2009

W kościele Mariackim odbył się koncert orkiestry smyczkowej, przynależącej do Młodzieżowej Orkiestry Lwowskiej. Koncert w swej tematyce wpisał się w trwający czas pasyjny, kierując w tytule uwagę na krzyż Golgoty i skierowane zeń ostatnie wypowiedzi Pana Jezusa: "Siedem ostatnich słów Jezusa na krzyżu".

 

3-5.04.2009

Odbyły się Diecezjalne rekolekcje pasyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie Parafii Wang w Karpaczu. W rekolekcjach wzięła udział grupka młodzieży z naszej Parafii.

 

12.04.2009

W pierwszy dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego w radosny sposób witano wieść o zwycięstwie życia nad śmiercią. Radość była tym większa, iż poprzez chrzest do Kościoła przyjęto Jolantę Lulczyk z Głogowa. Czas chrztu wpisał się w czas nadziei jaką daje Zmartwychwstanie Chrystusa Pana i powołanie w Nim do nowego życia.

 

17-19.04.2009 oraz 2-3.05.2009

Po zimowej przerwie powrócił do kościoła spektakl "Była już taka miłość ale nie ma pewności że była nasza" wg scenariusza i reżyserii Przemysława Wojcieszka, a wystawiony przez Teatr im. H. Modrzewskiej w Legnicy.

 

14.05.2009

Na schodach Kościoła Mariackiego, od wspólnego śpiewu połączonych chórów, rozpoczął się jubileuszowy, bo czterdziesty festiwal Legnica Cantat. Otwarcie z udziałem chórów trwało około godziny. Dzień pierwszy festiwalu zwieńczył wspaniałym koncertem zespół Affabre Concinui.

 

16.05.2009

W Głogowie odbyło się uroczyste zaprzysiężenie i wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. bp Ryszard Bogusz. W czynnościach asystowali ks. Radca Waldemar Pytel ze Świdnicy oraz ks. Dariusz Madzia.

 

24.05.2009

Skromna delegacja naszej Parafii wzięła udział w obchodach 300-lecia Kościoła Jezusowego w Cieszynie.

 

25.05.2009

Rozpoczęły się prace ekspertów mające na celu ustalenie stanu technicznego wież Kościoła Mariackiego oraz sporządzenie odpowiedniego projektu naprawczego. Stan techniczny całej zachodniej fasady z wieżami delikatnie mówiąc nie jest dobry, istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej. Wdrożenie planu naprawczego być może pozwoli na ponowne udostępnienie wież w celach widokowych.

 

27.05.2009

Odbył się recital dyplomowy, jaki na organach Kościoła Mariackiego wykonał Antoni Pokora.

 

01.06.2009

W Kościele Mariackim odbył się koncert Kantorei und Collegium musicum der Stiftskirche Herrenberg. Wystąpiło ok. 40 śpiewaków i 10 instrumentalistów, a zgromadzona publiczność mogła usłyszeć utwory kompozytorów, którym koncert był poświęcony czyli: Haendla, Haydna, Mendelssohna-Bartholdego oraz Bacha.

 

03.06.2009

Podczas otwarcia Kościoła Mariackiego dla zwiedzających zjawia się wielu turystów. Pośród nich pojawiają się także szczególnie zacni, znamienici goście. Za taką postać należy uznać pani Ambasador Nigerii, która odwiedziła naszą świątynię w towarzystwie Prezydenta Miasta.

 

11.06.2009

Kościół Mariacki odwiedziła grupa parafialna ze Słupska wraz z ks. Wojciechem Froehlichem. Odbyło się przy tej okazji spotkanie w salce kościoła.

 

12.06.2009

Odbyło się wieczorne nabożeństwo dla 130 osobowej grupy z Letmathe, która zakwaterowana była w pobliskim hotelu.

 

14.06.2009

Wyjazd parafialny do Jawora na wprowadzenie w urząd Proboszcza ks. Tomasza Stawiaka.

 

20.06.2009

Na schodach Kościoła Mariackiego daje koncert grupa orkiestry dętej z Paul Winter Realschule z Neuburga. Legnica była ostatnim miejscem ich pobytu w Polsce. Przy tej okazji odbyło się międzynarodowe spotkanie z udziałem władz miasta (Prezydent Krzakowski oraz v-ce Prezydent pani Lisowska). Koncert rozpoczął się od odegrania hymnów Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej. Później w przemówieniu Prezydent wspomniał, iż miejsce, na którym się znajdujemy (plac Meisslera) stanowi europejskie miejsce spotkań.

 

26.06.2009

Gości w Kościele Mariackim grupa chórzystów z Puńcowa wraz z księżmi Janem Melcerem oraz Tomaszem Chudeckim. Odbyło się wspólne spotkanie w salce parafialnej.

 

29.06.2009 ? 03.07.2009

Przeprowadzany zostaje kolejny etap ekspertyz geologicznych i uposadowienia fundamentów wież i samego kościoła. Na tym etapie prac dokonano odwiertów geologicznych do głębokości 15 metrów oraz dokonano 4 odkrywek fundamentów.

 

06.07.2009

Rozpoczyna się kolejny etap prac w ramach ekspertyz fasady zachodniej kościoła. Tym razem celem ekspertyz jest zbadanie jakości zastosowanych materiałów i ich obecnego stanu oraz dokładne określenie wartości konstrukcji nośnych obiektu.

 

23.07.2009

W wyniku gwałtownych burz jakie przeszły nad miastem ucierpiał także dach Kościoła Mariackiego. Szczęśliwie uszkodzenia nie są wielkie. Obluzowanych zostało i wypadło kilkadziesiąt dachówek w różnych częściach dachu.

 

24.07.2009

W Lubinie na cmentarzu komunalnym pożegnana została śp. Elza Radzimska zd. Czernik

 

30.08.2009

W kościele Mariackim w Legnicy odbyło się uroczyste nabożeństwo poświęcone upamiętnieniu biskupa Frunkela, który przeciwstawiał się nazistowskim prądom w III Rzeszy. Kazanie wygłosił bp Wollenweber. Obecny był także bp Pietz. Polskie duchowieńtwo ewangelickie reprezentowali:Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks. bp Ryszard Bogusz, ks. Dawid Mendrok z Wrocławia oraz miescjowy proboszcz ks. Dariusz Madzia.

 

04.09.2009

Na cmentarzu w Legnicy pożegnana została śp. Irena Zajączkowska zd. Eisele.

 

07.09.2009

W kościele Mariackim odbył się koncert wokalno-organowy. KOncert odbył się w ramach III Konferencji Historycznej. Podczas koncertu zostały zaprezentowane pieśni i chorały ewangelickie.

 

14.09.2009

W Chobieni odbyło się spotkanie poświęcone osobie ks. Johanna Heermanna. Spotkanie miało miało miejsce w miejscowymkościele, który niegdyś stanowił miejsce duszpasterskiej działaności wspomnianego duchownego. To właśnie podczas swej działaności w Chobieni powstała największa część jego dobobku twórczego. Podczas spotkania uczestnicy mogli poznać dwie pieśni ks. Heermanna, jakie znajdują się we współczesnym Śpiewniku Ewangelickim.

 

03.10.2009

Nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą placu przed kościołem Maraickim w Legnicy. Plac zgodnie z uchwałą Rady Miasta nosi nazwę "Plac Pastora Wolfganga Maxa Meisslera". POdczas uroczystości odsłonięcia tablicy z nazwą placu, duchowni z Wrocławia: ks. Marcin Orawski, będąc w zastępstwie bp-a Bogusza oraz ks. Dawid Mendrok (z parafi niemieckojęzycznej św. Krzysztofa) dokonali aktu poświęcenia placu. Dalsza część uroczystości z koncertem chóru, promocją książki o Pastorze Meisslerze oraz okolicznościowymi przemowami odbyła się w kościele. Następnego dnia w dziękczynnym nabożeństwie powrócono do postaci Pastora Meisslera.

 

31.10.2009

W Goerlitz odbyło się nabożeństwo reformacyjne dla 3 dolnośląskich parafii: Jawora, Legnicy i Lubania.

 

07.12.2009

Zgromadzeni na Placu Meisslera byli światkami prezentacji najnowszego wozu strażackiego, jakim dysponuje miejscowa jednostka Straży Pożarnej. W celach demonstracyjnych odbyła się "akcja ratunkowa" Mikołaja, który został sprowadzony z wieży kościoła.

 

20.12.2009

W Świdnicy odbyło się spotkanie adwentowe. Obok gospodarzy obecni byli przedstawiciele parafii z Jawora, Legnicy, Lubania i Wałbrzycha.

 

31.12.2009

Nabożeństwem w kościele Mariackim pożegnano rok 2009.

 

DIAKONIA LEGNICA

Parafia prowadzi w budynku przy ul. Mickiewicza 36 Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty.

Więcej…

WPROWADZENIE RADY PARAFIALNEJ

W Niedzielę 1 marca podczas nabożeństwa w Legnicy odbędzie się uroczyste Wprowadzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenia dokona zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym nabożeństwie.

 • Slider1
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
 • Slider12
 • Slider13
 • Slider14
 • Slider15
 • Slider16
 • Slider17
 • Slider18
 • Slider19
 • Slider20
 • Slider21