• bann-7.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-1.jpg

Uchwała nr 2/XII/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. – dot. Kościoła Marii Panny w Legnicy

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia z dniem 15 grudnia br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

1. Wszystkie osoby wchodzące do kościoła dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych.

3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca w ławkach nawy głównej. Zgodnie z aktualnym zarządzeniem w Kościele Marii Panny jednocześnie przebywać może maksymalnie 300 osób (30% wszystkich miejsc siedzących), limit ten nie dotyczy osób zaszczepionych.

4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczestników.

5. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub ze śpiewników przygotowanych na stoliku w widocznym miejscu.

6. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu, z wyjątkiem nabożeństw świątecznych. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.

7. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

 

Uchwała nr 2/XII/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. – dot. kaplicy w Głogowie.

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia z dniem 15 grudnia br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku parafialnego dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych.

3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca w kaplicy. Zgodnie z aktualnym zarządzeniem w kaplicy w Głogowie jednocześnie przebywać może maksymalnie 18 osób (30% wszystkich miejsc siedzących), limit ten nie dotyczy osób zaszczepionych.

4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczestników.

5. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub ze śpiewników przygotowanych na stoliku w widocznym miejscu.

6. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu, z wyjątkiem nabożeństw świątecznych. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.

7. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !