Menu

Rok 2019

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2019

Nabożeństwem w Legnicy rozpoczęliśmy Nowy 2019 Rok.

06.01.2019

Wraz z grupą parafian z Legnicy uczestniczyliśmy w ekumenicznym kolędowaniu, które po raz 10 odbyło się w Kościele Pokoju w Jaworze. W nabożeństwie wziął udział także ks. bp Zbigniew Kiernikowski, zwierzchnik Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, który wygłosił kazanie.

12.01.2019

W domu parafialnym przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Rady Parafialnej. Do najważniejszych punktów obrad należało podsumowanie roku 2018 oraz przygotowanie porządku Zgromadzenia Parafialnego.

13.01.2019

Bezpośrednio po nabożeństwach w Legnicy i Głogowie odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, mające na celu przyjąć sprawozdanie merytoryczne i finansowe Parafii za rok 2018 oraz zatwierdzić preliminarz budżetowy na rok 2019. Był to również czas, by porozmawiać o naszych planach na przyszłość.

22.01.2019

W Cerkwi Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy odbyło się tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie udział wzięli duchowni oraz wierni legnickich kościołów chrześcijańskich. Nabożeństwo poprowadził ks. Lubomir Worchacz, proboszcz miejscowej parafii, a słowa pozdrowienia skierowali kolejno: ks. bp Zbigniew Kiernikowski, zwierzchnik Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. Jerzy Gansel oraz ks. dr Mirosław Drapała, proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Legnicy. 

24.01.2019

W Kościele Marii Panny odbył się odbiór konserwatorski prac, które prowadzone były w wieży udostępnianej zwiedzającym. Dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Legnicy, wykonany został szereg prac zabezpieczających z zakresu ochrony przeciwpożarowej, co z całą pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa osób, które będą korzystać z punktu widokowego.

01.02.2019

W budynku parafialnym w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 11a uruchomiliśmy wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Mamy nadzieję, że już niedługo będzie się ona cieszyć dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Głogowa i okolic, a dla naszej parafii stanowić będzie dobrą wizytówkę i znak rozpoznawczy.

16.02.2019

W Chróstniku koło Lubina odbyło się II Spotkanie Ekumeniczne połączone ze wspomnieniem postaci ks. Benjamina Schmolcka, ewangelickiego duchownego i pieśniarza, urodzonego w Chróstniku. W spotkaniu udział wzięli nasi parafianie z Legnicy i Głogowa, miejscowi parafianie oraz zaproszeni goście, na czele z Wójtem Gminy Lubin, Tadeuszem Kielanem i ks. bp Waldemarem Pytlem, zwierzchnikiem Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła, który podzielił się refleksją na temat związków Benjamina Schmolcka z Kościołem Pokoju w Świdnicy. Na temat poezji Schmolcka mówił ks. Jerzy Gansel, a kilka słów do zebranych skierował także ks. dziekan Sławomir Kondratiuk z Parafii Prawosławnej w Zimnej Wodzie. Spotkanie zakończyło się wspólnym czytaniem Słowa Bożego, modlitwą i błogosławieństwem. O oprawę muzyczną zadbali: Jakub Haraś, który grał na organach, Grupa Puzonistów z Goerlitz, Zespół Kyczera z Legnicy oraz Zespół Stacja XV z Chróstnika. Po wyjściu z kościoła przed tablicą upamiętniającą postać ks. Benjamina Schmolcka złożono kwiaty, a uczestnicy udali się na poczęstunek do pobliskiej świetlicy.

06.03.2019

W Środę Popielcową - Dzień Pokuty i Modlitwy, Nabożeństwem w Kościele Marii Panny rozpoczęliśmy tegoroczny czas pasyjny.

09.03.2019

We Wrocławiu odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej, w której wraz z delegatem naszej parafii do synodu wzięliśmy udział. Obrady poprzedziło nabożeństwo spowiednio- komunijne w Kościele Opatrzności Bożej, które poprowadzili miejscowi duchowni: ks. radca Marcin Orawski i ks. Paweł Mikołajczyk. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Fober. 

10.03.2019

W 1. Niedzielę Pasyjną tradycyjnie zainaugurowana została akcja Diakonii naszego Kościoła pod hasłem "Skarbonka Diakonijna 2019 - Dar juniora dla seniora". Do specjalnie przygotowanych skarbonek zbieramy ofiary dla najbardziej potrzebujących osób starszych w naszym Kościele. Wszystkich zachęcamy do włączenia się w tę akcję, która potrwa do Świąt Wielkanocnych.

16-17.03.2019

Na zaproszenie Gustaw Adolf Werk in Sachsen, wziąłem udział w zjeździe delegatów GAW Sachsen, który miał miejsce w Zwickau. W sobotnie popołudnie miałem możliwość przedstawić delegatom historię oraz aktualną sytuację naszej Parafii w Legnicy i Głogowie. W niedzielę uczestniczyłem w kończącym obrady nabożeństwie, podczas którego wygłosiłem kazanie. 

 REKOLEKCJE DLA DZIECI W PRZESIECE

W dniach 5-7 kwietnia w Przesiece koło Jeleniej Góry odbywać się będą rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do uczestnictwa w tych rekolekcjach. W tym roku, dzięki otrzymanym środkom na działalność diakonijną możemy w pełni sfinansować wyjazd i pobyt naszych dzieci.

REKOLEKCJE PARAFIALNE 2019   

W dniach 29-31 marca w Niedamirowie koło Lubawki odbywać się będą parafialne rekolekcje pasyjne. Wykładowcą będzie ks. prof. Marek Jerzy Uglorz. 

Więcej…
 • Slider1
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
 • Slider12
 • Slider13
 • Slider14
 • Slider15
 • Slider16
 • Slider17
 • Slider18
 • Slider19
 • Slider20
 • Slider21