• bann-8.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-6.jpg

W kościołach księstwa legnicko-brzeskiego przechodzenie do ewangelicyzmu następowało łagodnie, a to za sprawą księcia Piasta Fryderyka II Legnickiego (1499-1547), który w roku 1539 oficjalnie przyjął luteranizm. W szerzeniu nowych idei szczególnie zasłużony był Valentin Trozendorf (1490-1556), sławny rektor szkoły w Złotoryi, do której ściągała młodzież niemal z całej Europy. Dzięki książęcemu mecenatowi, aż do 1675 roku, kontrreformacji na terenie księstwa nie było. Potem jej działalność sprowadziła się jedynie do zabrania ewangelikom kilku kościołów.

Ewangelicyzm obecny jest w Legnicy nieprzerwanie od 1522 roku. W Święto Zesłania Ducha Świętego w 1522 roku wygłoszono w Legnicy w kościele Mariackim pierwsze ewangelickie kazanie. Wygłosił je Fabian Eckel. Refomacja w Legnicy przyjęta została szybko i objęła wkrótce prawie całą zamieszkałą ludność samej Legnicy oraz przyległych miejscowości. Dzieje Legnicy od czasów Reformacji są związane z ewangelicyzmem, którego oddziaływanie kształtowało historię tego miasta przez ponad 400 lat. Najtrudniejszy okres przeżyli ewangelicy legniccy po drugiej wojnie światowej. Dzisiaj ewangelicy korzystają z największego kościoła legnickiego Marii Panny, w którym, jako pierwszym, odprawiono Wieczerzę Pańską pod dwiema postaciami. Po II wojnie światowej pierwsze polskie nabożeństwo ewangelickie odprawił 27 października 1946 roku ks. Karol Jadwiszczok (1905-1988). Długoletnim duszpasterzem Parafii w Legnicy w okresie powojennym był ks. Jan Zajączkowski poświęcający wiele czasu i energii ewangelikom z terenu Dolnego Śląska. Od 1991 roku parafia obsługiwana była przez duszpasterza Parafii jaworskiej - ks. Romana Kluza. Od lipca 1997 roku do 31. stycznia 2005 roku duszpasterzem legnickiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej był ks. Cezary Królewicz.

W roku 1992 obchodzono uroczyście 800-lecie istnienia kościoła. Wspaniałe organy, znajdujące się w świątyni, stały się, po ich remoncie w 1977 roku, podstawą do organizacji (aż do 1992 r.) Dni Muzyki Kameralnej i Organowej, a od 1985 r. - Konwersatorium Organowe.

Do Parafii legnickiej należy filiał w Głogowie. W Głogowie, gdzie w roku 1652 wzniesiono pierwszy Kościół Pokoju, będący po odbudowie w 1655 roku ostoją ewangelicyzmu dla całej północnej części Dolnego Śląska, współcześni wierni korzystają z gościny tamtejszej Parafii rzymskokatolickiej.

Z terenu obecnej Parafii legnickiej pochodzi, urodzony w 1585 r. w Rudnej koło Lubina, Johann Hermann - najwybitniejszy pieśniarz ewangelicki, obok ks. doktora Marcina Lutra i Pawła Gerhardta. Jego pieśni są ciągle popularne. Warto wspomnieć, że niektóre z nich wykorzystał J. S. Bach w swoich Pasjach według Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza. Zainteresowanych bardziej szczegółowym opracowaniem historii Reformacji w Legnicy odsyłam do artykułu ks. Jana Zajączkowskiego Przyczynki do historii Reformacji w Legnicy.

 

Zapowiedź wydarzeń

JUBILEUSZ 500-LAT REFORMACJI W LEGNICY ORAZ 830 LAT KOŚCIOŁA MARII PANNY

W dniach 15-18 września odbywać się będą uroczystości związane z Jubileuszem 500- lat Reformacji w Legnicy oraz 830- leciem Kościoła Marii Panny. W programie uroczystości zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń. Zachęcam do zapoznania się z programem!

.......................................................................................................................

CZWARTEK (15.09)

LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – 17.00

Spotkanie z p. Małgorzatą Lutowską, autorką książki pt. Powierzony klucz, opowiadającej o losach ewangelików na Dolnym Śląsku

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Koncert organowy w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

PIĄTEK (16.09)

SALA KRÓLEWSKA AKADEMII RYCERSKIEJ W LEGNICY – 11.00

Konferencja naukowa – 500 lat Reformacji w Legnicy

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Koncert organowy w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

SOBOTA (17.09)

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 12.00 

Nabożeństwo

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 15.00

Zwiedzanie Kościoła i ewangelickich zakątków Legnicy

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Finałowy Koncert Reformacyjny w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

NIEDZIELA (18.09)

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 11.00

Nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta Żniw z udziałem byłych mieszkańców Legnicy