• bann-2.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-11.jpg

Hasło Roku 2021

Jezus rzekł: Powiadam wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą.

-Ewangelia św. Łukasza 19,40-Biblijne hasło miesiąca

Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia.

-List ap. Pawła do Kolosan 1,15-Plan nabożeństw w kwietniu

Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa ewangelickie w Legnicy i Głogowie. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z epidemią i licznymi ograniczeniami, porządek nabożeństw na bieżąco będzie aktualizowany. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi WYTYCZNYMI, dotyczącymi organizacji nabożeństw w naszej parafii.

1 KWIETNIA - WIELKI CZWARTEK - PAMIĄTKA USTANOWIENIA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Legnica, godz. 17.00          Nabożeństwo Spowiednio- Komunijne

2 KWIETNIA - WIELKI PIĄTEK - PAMIĄTKA ŚMIERCI JEZUSA CHRYSTUSA NA KRZYŻU

Głogów, godz. 13.00          Nabożeństwo Spowiednio- Komunijne

Legnica, godz. 17.00          Nabożeństwo Spowiednio- Komunijne

4 KWIETNIA - NIEDZIELA WIELKANOCNA - PAMIĄTKA ZMNARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA

Legnica, godz. 10.00          Nabożeństwo Słowa Bożego

Głogów, godz. 13.00          Nabożeństwo Słowa Bożego

5 KWIETNIA - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - PAMIĄTKA ZMNARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA

Legnica, godz. 10.00          Nabożeństwo Słowa Bożego

11 KWIETNIA - 1. NIEDZIELA PO WIELKANOCY - QUASIMODOGENITI                 

Legnica, godz. 09.30          Nabożeństwo Słowa Bożego

Głogów, godz. 13.00          Nabożeństwo Słowa Bożego

18 KWIETNIA - 2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY - MISERICORDIAS DOMINI                        

Legnica, godz. 09.30          Nabożeństwo Spowiednio- Komunijne

Głogów, godz. 13.00          Nabożeństwo Słowa Bożego

25 KWIETNIA - 3. NIEDZIELA PO WIELKANOCY - JUBILATE                        

Legnica, godz. 09.30          Nabożeństwo Słowa Bożego

Głogów, godz. 13.00          Nabożeństwo Spowiednio- Komunijne

Nabożeństwa w Legnicy odbywają się w kościele Marii Panny, wejście od ul. Biskupiej.
Nabożeństwa w Głogowie odbywają się w Domu Parafialnym w kaplicy przy ul. Jedności Robotniczej 11A.

 

Zapowiedź wydarzeń

Zapraszamy do wzięcia udziału w ekumenicznej akcji charytatywnej "Skarbonka Diakonijna 2021". W kampanii zachęcamy wszystkich do ograniczenia codziennych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do diakonijnych skarbonek, które zostaną przekazane na realizację projektów na rzecz osób potrzebujących.