• bann-11.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-2.jpg

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

06.01.2024

W kaplicy Kościoła Marii Panny przeżywaliśmy nabożeństwo w Święto Objawienia Pańskiego. Jednocześnie prosiliśmy o Boże błogosławieństwo na rozpoczęty Nowy Rok 2024 słowami pieśni ks. Benjamina Schmolcka: „Jezu, hasłem być nam chciej, gdy rok nowy rozpoczęty”.

Tradycyjnie w Święto Objawienia Pańskiego wzięliśmy udział w ekumenicznym kolędowaniu, które odbyło się w Kościele Pokoju w Jaworze.

28.01.2024

W Ostatnią Niedzielę po Objawieniu Pańskim po nabożeństwach w Legnicy i Głogowie odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, podczas którego podsumowaliśmy rok 2023 oraz zapoznaliśmy się z planami na rok 2024.

08.02.2024

Kościół Marii Panny odwiedziła grupa studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy, którzy w ramach programu Erasmus przebywają w Legnicy.

11.02.2024

W Kościele Marii Panny odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie udział wzięli duchowni i wierni pięciu kościołów chrześcijańskich w Legnicy. Kazanie wygłosił ks. bp Piotr Wawrzynek – biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Czynny udział w nabożeństwie wzięli również: ks. Mateusz Kopania – delegat ds. ekumenizmu Diecezji Legnickiej, ks. Józef Borowski, ks. Tomasz Kołodziej (wszyscy Kościół Rzymskokatolicki), a także ks. Lubomir Worchacz (Kościół Prawosławny), ks. Mirosław Drapała (Kościół Greckokatolicki), pastor Zbigniew Hanaczewski (Kościół Chrześcijan Baptystów) oraz ks. Jerzy Gansel. W nabożeństwie wziął udział również Prezydent Legnicy – Tadeusz Krzakowski oraz przedstawiciele Rady Miasta i kilkadziesiąt wiernych. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbali Krzysztof Kostanecki oraz Lidia Hanaczewska.

14.02.2024

Nabożeństwem w kaplicy Kościoła Marii Panny rozpoczęliśmy tegoroczny czas pasyjny.

18.02.2024

Tradycyjnie w 1. Niedzielę Pasyjną podczas nabożeństw w Legnicy i Głogowie zainaugurowaliśmy akcję charytatywną Diakonii Kościoła pod hasłem „Skarbonka Diakonijna 2024”. Do symbolicznych skarbonek zbieramy ofiary na rzecz osób starszych w naszym kościele. Akcja trwa do Świąt Wielkanocnych. Serdecznie zachęcamy do udziału.

1-3.03.2024

W pierwszy weekend marca w Przesiece i Jeleniej Górze odbywały się Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne dla dzieci i młodzieży. Naszą parafię w tym roku reprezentowało 9 osób. Program rekolekcji tradycyjnie był bogaty w treści biblijne, warsztaty plastyczne, gry, zabawy, spacery, czy wspólne ognisko.

09.03.2024

W siedzibie Diecezji Wrocławskiej przy ul. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu odbyła się kolejna sesja Synodu Diecezjalnego. Inauguracyjne nabożeństwo poprowadził ks. bp Mirosław Wola z Gorzowa Wielkopolskiego. Po nabożeństwie przystąpiono do obrad, które przede wszystkim poświęcone były sprawozdawczości i podsumowaniu roku 2023.

16-17.03.2024

W Karpaczu odbywały się Diecezjalne Rekolekcje dla Kobiet. Po raz pierwszy w tym spotkaniu udział wzięły dwie przedstawicielki z naszej parafii.

22.03.2024

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pojawiła się informacja o rozstrzygnięciu konkursu na udzielenie dotacji do prac przy zabytkach w 2024 roku. Z wielką radością informujemy, że nasza parafia otrzymała kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na prace ratunkowe fragmentu elewacji kościoła Marii Panny w Legnicy.

23.03.2024

W sobotnie popołudnie Kościół Marii Panny odwiedziła grupa skupiona w stowarzyszeniu Przewodników Sudeckich. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie historii najstarszego legnickiego kościoła oraz przedstawienie oferty turystycznej na tegoroczny sezon. Jesteśmy wdzięczni za ten wspólny czas i liczymy na dalszą współpracę.

25.03.2024

W Wielki Poniedziałek w legnickim Ratuszu odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której podjęto uchwałę o przydzieleniu dotacji naszej parafii na rzecz prac ratunkowych fragmentu elewacji południowej i wschodniej kościoła Marii Panny w Legnicy. Dofinansowanie na ten cel udało się uzyskać w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2023 roku, z przyczyn formalnych niezbędna była jednak w tym zakresie uchwała Rady Miasta. To wielka radość dla naszej parafii, że po kilku latach przerwy znów dane nam będzie przeprowadzić ważne prace remontowe w Kościele Marii Panny.

28.03.2024

W Wielki Czwartek w Kościele Marii Panny przeżywaliśmy nabożeństwo spowiednio- komunijne na pamiątkę ustanowienia Wieczerzy Pańskiej.

29.03.2024

W Wielki Piątek podczas nabożeństw spowiednio- komunijnych w Legnicy i Głogowie wspominaliśmy męczeńską śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Był to też dobry czas do aktualnej refleksji nad swoim życiem i nadzieją usprawiedliwienia z łaski przez wiarę.

31.03.2024

W Niedzielę Wielkanocną na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przeżywaliśmy nabożeństwa w Legnicy i Głogowie.

01.04.2024

W Poniedziałek Wielkanocny w ramach nabożeństwa w Legnicy, przeżywaliśmy świąteczne spotkanie, połączone ze śniadaniem wielkanocnym, wspólnym śpiewaniem, rozważaniem i modlitwą.

16-18.04.2024

Przez trzy dni w Kościele Marii Panny spotykała się kilkuosobowa grupa parafian w celu przygotowania kościoła do sezonu turystycznego. Po okresie zimowym konieczne prace naprawcze i porządkowe przeprowadzone zostały przede wszystkim w wieży kościelnej, która udostępniana jest zwiedzającym. Wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.

19.04.2024

W Kościele Marii Panny odbyła się wizja lokalna, w związku z ogłoszonym postępowaniem ofertowym, w celu wyboru wykonawcy prac remontowych przy elewacji kościoła, w ramach środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

26.04.2024

W domu parafialnym w Legnicy odbyło się kolejne posiedzenie Rady Parafialnej, podczas którego dyskutowano na temat bieżących spraw parafialnych.

27.04.2024

Kościół Marii Panny odwiedziła 60-ososbowa grupa z Hoyerswerdy (Niemcy). Grupa oprócz zwiedzania kościoła i wyjścia na wieżę zapoznała się z historią zabytkowych organów, które znajdują się w naszym kościele.

W sobotnie popołudnie w Chróstniku koło Legnicy odbyło się coroczne Spotkanie Ekumeniczne, poświęcone pamięci ks. Benjamina Schmolcka. Tegoroczne spotkanie związane było również ze wspomnieniem ks. Haralda Poelchau, który na początku XX wieku spędził swoje dzieciństwo w Chróstniku, gdzie jego ojciec był pastorem. Harald Poelchał był duszpasterzem więziennym, który w okresie nazizmu stanął po stronie ruchu oporu i jawnie przeciwstawił się reżimowi hitlerowskiemu. W spotkaniu udział wzięła m.in. siostra Haralda Poelchau, a także Chór z Hoyerswerdy, który śpiewał pieśni Benjamina Schmolcka, wierni i duchowni czterech wyznań, na czele z ks. bp Andrzejem Siemieniewskim (Kościół Rzymskokatolicki) i ks. bp Waldemarem Pytlem. Wydarzenie, tak jak co roku odbyło się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana. 

01.05.2024

Tradycyjnie wraz z początkiem maja zainaugurowaliśmy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni oraz podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. Zwiedzanie odbywa się o stałych porach do końca września.

03.05.2024

W piątkowe popołudnie naszą parafię odwiedziła grupa współwyznawców z Pisza na Mazurach. Goście zwiedzali Kościół Marii Panny, następnie udali się na wieżę widokową. Po czym w pobliskim Duninie odbyło się międzyparafialne spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję się lepiej poznać oraz wymienić doświadczenia.

09-12.05.2024

Od czwartku do niedzieli na terenie naszej parafii odbywał się Zjazd Rycerzy Zakonu Joannitów – Rittertag. W programie zjazdu znalazło się wiele ciekawych przedsięwzięć, które przy współpracy m.in. Parafii Ewangelickiej, Urzędu Miasta Legnica oraz Gminy Lubin udało się zrealizować.

W piątek uczestnicy zjazdu na zaproszenie Wójta Gminy Lubin udali się pociągiem do Gorzelina, gdzie na terenie dawnego cmentarza, odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy, poświęconej byłym mieszkańcom Gorzelina. W uroczystości oprócz gości z Niemiec, wzięli udział mieszkańcy Gminy Lubin oraz duchowni czterech wyznań. Po części oficjalnej do późnych godzin popołudniowych trwał piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. W części artystycznej wystąpiła Dziecięco- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Lubin oraz Dziecięcy Zespół Łemkowski Kyczerka.

Sobotni program w całości poświęcony był części konferencyjnej i sprawozdawczej. Zaproszenie do udziału w pierwszej części konferencji przyjął Prezydent Legnicy Maciej Kupaj, który przekazał słowa pozdrowienia. W godzinach popołudniowych uczestnicy zjazdu mieli także możliwość zwiedzania miasta.

Uroczystości dopełniło niedzielne nabożeństwo w Kościele Marii Panny, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.

15.05.2024

W Wałbrzychu odbyła się Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Wrocławskiej, w której udział wziął Biskup Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce, ks. bp Jerzy Samiec.

20.05.2024

W 2. Święto Zesłania Ducha Świętego w Duninie pod Legnicą odbył się tradycyjny piknik parafialny, połączony ze smażeniem jajecznicy i wspólnym biesiadowaniem. Nie zabrakło oczywiście atrakcji dla najmłodszych. Tak, jak co roku było to piękne popołudnie spędzone w parafialnym gronie.

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !