• bann-15.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-3.jpg

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2020

Nabożeństwem w Legnicy rozpoczęliśmy Nowy 2020 Rok.

06.01.2020

W Święto Epifanii tradycyjnie uczestniczyliśmy w ekumenicznym kolędowaniu, które po raz 11 odbyło się w Kościele Pokoju w Jaworze. 

11.01.2020

W budynku parafialnym w Głogowie odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Głównym punktem spotkania było podsumowanie roku 2019 oraz przygotowanie sprawozdania finansowego, jak również propozycji preliminarza budżetowego na rok 2020.

12.01.2020

W 1. Niedzielę po Objawieniu Pańskim w Kościele Marii Panny bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się Sprawozdawcze i Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, któremu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. W pierwszej części zgromadzenia przyjęto sprawozdanie z życia parafii oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, jak również na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Radzie Parafialnej. Następnie przyjęto preliminarz budżetowy i omówiono najważniejsze plany na rok 2020. Druga część zgromadzenia dotyczyła wyborów do gremiów parafialnych, w związku z kończącą się kadencją dotychczasowych władz. Nowo wybrani członkowie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej wprowadzeni zostaną w urzędowanie podczas uroczystego nabożeństwa w 1. Niedzielę Pasyjną (Invocavit) - 1 marca br. w obecności zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej.

19.01.2020

W 2. Niedzielę po Objawieniu Pańskim w Legnickiej Katedrze app. Piotra i Pawła odbyło się tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie, które liturgicznie poprowadzono na wzór Nieszporów wzięli udział wierni i duchowni chrześcijańskich kościołów, działających na terenie Legnicy. Kazanie wygłosił ks. bp Zbigniew Kiernikowski, zwierzchnik Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, zaś słowa pozdrowienia w imieniu pozostałych kościołów przekazali kolejno: ks. dr Mirosław Drapała (Parafia Greckokatolicka), ks. prot. Lubomir Worchacz (Parafia Prawosławna) i ks. Jerzy Gansel (Parafia Ewangelicko- Augsburska w Legnicy).

23.01.2020

W czwartkowe popołudnie odbyło się kolejne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem zaproszeni zostaliśmy do Cerkwi Prawosławnej w Zimnej Wodzie. W nabożeństwie udział wzięli wierni i duchowni trzech wyznań: prawosławnego, rzymskokatolickiego i ewangelicko- augsburskiego. Wspólną modlitwę rozpoczęła Liturgia Nieszporów, poprowadzona przez duchownych prawosławnych, następnie pozdrowienia przekazali duchowni innych wyznań. Podczas spotkania obecny był Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Naszą parafię reprezentowało 9 osób.

25.01.2020

W niemieckim Wennigsen koło Hannoveru miał miejsce Konwent Zakonu Joannitów, w którym miałem przyjemność wziąć udział. Zakon Joannitów od lat współpracuje z wieloma parafiami ewangelickimi w Polsce przede wszystkim w ramach prowadzonej działalności charytatywnej i diakonijnej. Podczas sobotniego spotkania poproszony zostałem o przedstawienie aktualnej sytuacji Parafii Ewangelickiej w Legnicy w zakresie jej pracy diakonijnej, aktualnych działań, planów i potrzeb.

29.01.2020

We Wrocławiu w siedzibie Diecezji odbyła się pierwsza w tym roku Diecezjalna Konferencja Duchownych. W programie konferencji znalazło się m.in. zwiedzanie wystawy w Pawilonie Trzech Kopuł zatytułowanej "Opus Magnum" Michała Willmanna.

05.02.2020

Kościół Marii Panny odwiedziła zorganizowana grupa zarządu i pracowników Volkswagen Motor Polska. Nasi goście w swoim programie zaplanowali wyjście na wieżę, zwiedzanie wnętrza kościoła oraz dedykowany koncert organowy.

29.02.2020

W Kościele Rzymskokatolickim w Chróstniku odbyło się Trzecie Ekumeniczne Spotkanie poświęcone pamięci ks. Benjamina Schmolcka, ewangelickiego duchownego, pieśniarza i poety, urodzonego w Chróstniku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miejscowej parafii wraz z proboszczem ks. Andrzejem Godyniem, Chór Parafii Prawosławnej w Zimnej Wodzie wraz z proboszczem ks. mit. Sławomirem Kondratiukiem, Chór Gminy Lubin, oraz Zespół Lubin. Obecni byli także członkowie naszej parafii wraz z proboszczem ks. Jerzym Ganselem. Patronat nad tym wydarzeniem objęła tradycyjnie Gmina Lubin na czele z Wójtem Tadeuszem Kielanem. Podczas części oficjalnej był czas na śpiewanie pieśni Benjamina Schmolcka, rozważanie Słowa Bożego i wspólną modlitwę. Po wyjściu z kościoła uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Schmolckowi i udali się na poczęstunek.

01.03.2020

W 1. Niedzielę Pasyjną podczas nabożeństwa spowiednio- komunijnego w Legnicy miało miejsce uroczyste wprowadzenie nowej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel w asyście ks. Jerzego Gansela, proboszcza parafii. Nowej Radzie Parafialnej życzymy wiele Bożego błogosławieństwa, mądrości i owocnych działań w służbie naszej Parafii. 

07.03.2020

We Wrocławiu odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej. Obrady rozpoczęły się od nabożeństwa w Kościele Opatrzności Bożej, które poprowadzili ks. Marcin Orawski oraz ks. bp Waldemar Pytel, który wygłosił również kazanie. Dalsza część obrad poświęcona była kwestiom sprawozdawczym. M. in. zatwierdzono sprawozdania diecezjalne za rok 2019 oraz przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2020.

26.04.2020

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o tym, że mamy możliwość w 2. Niedzielę po Wielkanocy spotkać się na nabożeństwach w Kościele. Tego dnia, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności w naszej parafii odbyły się dwa nabożeństwa: w Legnicy i w Głogowie. Tym samym, aby w dobie aktualnych zaleceń i ograniczeń, zapewnić parafianom z Głogowa możliwość regularnego uczestniczenia w nabożeństwach, w maju nabożeństwa w Głogowie odbywać się będą w każdą Niedzielę. 

06.05.2020

W środowe przedpołudnie zainaugurowaliśmy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. W tym roku ze względu na stan epidemii zobowiązani jesteśmy do wprowadzenia szczególnych środków ostrożności i bezpieczeństwa. Zwiedzający proszeni są o zwiedzanie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do kościoła oraz zachowanie bezpiecznej odległości. Miło nam jednak poinformować, że w tym sezonie poszerzamy naszą ofertę dla zwiedzających poprzez wprowadzenie przewodnika w formie audio, dostępnego w języku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom i partnerom z Legnickiego Centrum Kultury i nie tylko, za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

31.05.2020

W Święto Zesłania Ducha Świętego w Legnicy i Głogowie miały miejsce nabożeństwa spowiednio- komunijne. Były to pierwsze takie nabożeństwa od momentu wybuchu pandemii.

01.06.2020

W 2. Święto Zesłania Ducha Świętego w Duninie pod Legnicą odbył się Piknik Parafialny. 

19-21.06.2020

W domu parafialnym w Legnicy odbywały się rekolekcje z ks. prof. Markiem Uglorzem, połączone z refleksją na temat książki "Biegnąca z wilkami". Był to niezwykle cenny czas, inspirujący do pracy nad sobą i kształtowania międzyludzkich relacji. W warsztatach uczestniczyli nasi parafianie oraz sympatycy, jak również gościnnie parafianie z Jeleniej Góry i Karpacza. Rekolekcje zakończyły się niedzielnym nabożeństwem w Kościele Marii Panny, podczas którego ks. prof. Marek Uglorz wygłosił kazanie.

25.06.2020

W Domu Parafialnym w Głogowie odbyło się przedwakacyjne posiedzenie Rady Parafialnej.

19.07.2020

W 6. Niedzielę po Trójcy Świętej podczas nabożeństwa w Legnicy miała miejsce konwersja jednego z dotychczasowych sympatyków naszej Parafii. Naszemu nowemu Parafianinowi życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i radości na każdy dzień.

12.09.2020

W Domu Parafialnym w Legnicy odbyło się powakacyjne zebranie Rady Parafialnej. Głównymi punktami obrad była bieżąca działalność parafii.

16.09.2020

Na terenie Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Sycowie odbywała się powakacyjna Konferencja Duchownych Diecezji Wrocławskiej, w której wziąłem udział.

16-19.09.2020

W Kościele Marii Panny odbywały się koncerty w ramach 34. Legnickiego Conversatorium Organowego im. prof. Stanisława Moryto. W ramach festiwalu odbyły się cztery koncerty, z czego trzy w murach najstarszej legnickiej świątyni. Jak co roku, dzięki owocnej współpracy Legnickiego Centrum Kultury i Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, obsada poszczególnych koncertów była na najwyższym poziomie artystycznym. Koncert inauguracyjny zatytułowany "Swojemu Rektorowi" wykonani Klaudiusz Baran (akordeon) - Rektor Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Rafał Grząska (akordeon), Paweł Gusnar (saksofon) oraz Michał Sławecki (organy).

Drugiego dnia festiwalu usłyszeliśmy Recital organowy w wykonaniu Macieja Zakrzewskiego.

Trzeci koncert odbył się w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Był to Koncert kameralny w wykonaniu Phan Ha Ngan (fortepian) oraz Chromatophonic Trio w składzie: Andrzej Karałow (fortepian), Małgorzata Wasiucionek (skrzypce), Agata Bąk (wiolonczela).

Koncert finałowy zatytułowany "Francuskie inspiracje gregoriańskie" wykonała Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński" pod dyrekcją Michała Sławeckiego. Na organach grał Karol Mossakowski.

Wszystkie koncerty tradycyjnie doświadczyły uczestnikom niezapomnianych muzycznych wrażeń i po raz kolejny przekonały o wyjątkowości i różnorodnym bogactwie tego festiwalu. Tegoroczna edycja była transmitowana na żywo w internecie na kanale youtube Legnickiego Centrum Kultury.

27.09.2020

W 16. Niedzielę po Trójcy Świętej podczas nabożeństwa spowiednio- komunijnego w Głogowie miała miejsce konwersja dotychczasowej sympatyczki naszej parafii. Ciesząc się z kolejnej młodej osoby, która wstąpiła do naszej społeczności, naszej nowej Parafialne życzymy wiele Bożego błogosławieństwa i radości na każdy dzień.

04.10.2020

W pierwszą Niedzielę października tradycyjnie przeżywaliśmy nabożeństwa z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. W tym roku z uwagi na aktualną sytuację związaną z epidemią nie odbyło się nabożeństwo polsko-niemieckie z udziałem byłych mieszkańców Legnicy. Niemniej jednak kilka osób z Niemiec mogliśmy gościć na naszym porannym nabożeństwie w Legnicy. 

18.10.2020

W niedzielny wieczór w Kościele Marii Panny miał miejsce koncert organowy w wykonaniu dr Michała Szostaka, absolwenta Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra w Mediolanie i The Royal College of Organists w Londynie. W programie koncertu usłyszeliśmy m.in. dzieła takich kompozytorów jak: Johann Sebastian Bach, Cesar Franck, Dietrich Buxtehude, czy Robinsohn oraz piękne improwizacje organowe na temat znanych pieśni kościelnych. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i sytuacją epidemiczną w koncercie udział wzięło kilkadziesiąt osób.

31.10.2020

W Święto Reformacji przeżywaliśmy nabożeństwo w Kościele Marii Panny, dziękując Bogu za odnowę Kościoła chrześcijańskiego na ziemi i prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

20.11.2020

W piątkowe popołudnie w Kościele Marii Panny odbyło się nabożeństwo z okazji Niedzieli Wieczności, które rejestrowane było przez Program 3 TVP. Wizyta telewizji była wielkim wyróżnieniem na naszej małej parafii, ale także sporym wyzwaniem. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu parafian nabożeństwo się udało, co daje nam wielką radość i satysfakcję. Telewizyjna premiera tego nabożeństwa miała miejsce w Niedzielę 22 listopada o godz. 15.50 w TVP 3.

22.11.2020

Podczas nabożeństw w Legnicy i Głogowie w Ostatnią Niedzielę roku kościelnego podziękowaliśmy Wszechmogącemu Bogu za Jego prowadzenie i obecność. Tradycyjnie także wspomnieliśmy tych, którzy odeszli do wieczności. Oprócz parafian wspominaliśmy również duchownych naszego kościoła, którzy zmarli w 2020 roku.

26.11.2020

Na Cmentarzu Komunalnym w Wołowie odbył się pogrzeb śp. Urszuli Borkowskiej z domu Huber, która zmarła w wieku 70 lat. Zmarła w latach 2002-2008 była członkiem Rady Parafialnej, przez kilka lat pełniąc funkcję jej sekretarza. Wszystkich zasmuconych polecamy w modlitwach. 

29.11.2020

W 1. Niedzielę Adwentu nabożeństwami w Legnicy i Głogowie zainaugurowaliśmy nowy rok kościelny.

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !