Rok 2020

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2020

Nabożeństwem w Legnicy rozpoczęliśmy Nowy 2020 Rok.

06.01.2020

W Święto Epifanii tradycyjnie uczestniczyliśmy w ekumenicznym kolędowaniu, które po raz 11 odbyło się w Kościele Pokoju w Jaworze. 

11.01.2020

W budynku parafialnym w Głogowie odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Głównym punktem spotkania było podsumowanie roku 2019 oraz przygotowanie sprawozdania finansowego, jak również propozycji preliminarza budżetowego na rok 2020.

12.01.2020

W 1. Niedzielę po Objawieniu Pańskim w Kościele Marii Panny bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się Sprawozdawcze i Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, któremu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. W pierwszej części zgromadzenia przyjęto sprawozdanie z życia parafii oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, jak również na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Radzie Parafialnej. Następnie przyjęto preliminarz budżetowy i omówiono najważniejsze plany na rok 2020. Druga część zgromadzenia dotyczyła wyborów do gremiów parafialnych, w związku z kończącą się kadencją dotychczasowych władz. Nowo wybrani członkowie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej wprowadzeni zostaną w urzędowanie podczas uroczystego nabożeństwa w 1. Niedzielę Pasyjną (Invocavit) - 1 marca br. w obecności zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej.

19.01.2020

W 2. Niedzielę po Objawieniu Pańskim w Legnickiej Katedrze app. Piotra i Pawła odbyło się tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie, które liturgicznie poprowadzono na wzór Nieszporów wzięli udział wierni i duchowni chrześcijańskich kościołów, działających na terenie Legnicy. Kazanie wygłosił ks. bp Zbigniew Kiernikowski, zwierzchnik Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, zaś słowa pozdrowienia w imieniu pozostałych kościołów przekazali kolejno: ks. dr Mirosław Drapała (Parafia Greckokatolicka), ks. prot. Lubomir Worchacz (Parafia Prawosławna) i ks. Jerzy Gansel (Parafia Ewangelicko- Augsburska w Legnicy).

23.01.2020

W czwartkowe popołudnie odbyło się kolejne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem zaproszeni zostaliśmy do Cerkwi Prawosławnej w Zimnej Wodzie. W nabożeństwie udział wzięli wierni i duchowni trzech wyznań: prawosławnego, rzymskokatolickiego i ewangelicko- augsburskiego. Wspólną modlitwę rozpoczęła Liturgia Nieszporów, poprowadzona przez duchownych prawosławnych, następnie pozdrowienia przekazali duchowni innych wyznań. Podczas spotkania obecny był Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Naszą parafię reprezentowało 9 osób.

25.01.2020

W niemieckim Wennigsen koło Hannoveru miał miejsce Konwent Zakonu Joannitów, w którym miałem przyjemność wziąć udział. Zakon Joannitów od lat współpracuje z wieloma parafiami ewangelickimi w Polsce przede wszystkim w ramach prowadzonej działalności charytatywnej i diakonijnej. Podczas sobotniego spotkania poproszony zostałem o przedstawienie aktualnej sytuacji Parafii Ewangelickiej w Legnicy w zakresie jej pracy diakonijnej, aktualnych działań, planów i potrzeb.

29.01.2020

We Wrocławiu w siedzibie Diecezji odbyła się pierwsza w tym roku Diecezjalna Konferencja Duchownych. W programie konferencji znalazło się m.in. zwiedzanie wystawy w Pawilonie Trzech Kopuł zatytułowanej "Opus Magnum" Michała Willmanna.

05.02.2020

Kościół Marii Panny odwiedziła zorganizowana grupa zarządu i pracowników Volkswagen Motor Polska. Nasi goście w swoim programie zaplanowali wyjście na wieżę, zwiedzanie wnętrza kościoła oraz dedykowany koncert organowy.

29.02.2020

W Kościele Rzymskokatolickim w Chróstniku odbyło się Trzecie Ekumeniczne Spotkanie poświęcone pamięci ks. Benjamina Schmolcka, ewangelickiego duchownego, pieśniarza i poety, urodzonego w Chróstniku. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miejscowej parafii wraz z proboszczem ks. Andrzejem Godyniem, Chór Parafii Prawosławnej w Zimnej Wodzie wraz z proboszczem ks. mit. Sławomirem Kondratiukiem, Chór Gminy Lubin, oraz Zespół Lubin. Obecni byli także członkowie naszej parafii wraz z proboszczem ks. Jerzym Ganselem. Patronat nad tym wydarzeniem objęła tradycyjnie Gmina Lubin na czele z Wójtem Tadeuszem Kielanem. Podczas części oficjalnej był czas na śpiewanie pieśni Benjamina Schmolcka, rozważanie Słowa Bożego i wspólną modlitwę. Po wyjściu z kościoła uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Schmolckowi i udali się na poczęstunek.

01.03.2020

W 1. Niedzielę Pasyjną podczas nabożeństwa spowiednio- komunijnego w Legnicy miało miejsce uroczyste wprowadzenie nowej Rady Parafialnej. Wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel w asyście ks. Jerzego Gansela, proboszcza parafii. Nowej Radzie Parafialnej życzymy wiele Bożego błogosławieństwa, mądrości i owocnych działań w służbie naszej Parafii. 

07.03.2020

We Wrocławiu odbyła się wiosenna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej. Obrady rozpoczęły się od nabożeństwa w Kościele Opatrzności Bożej, które poprowadzili ks. Marcin Orawski oraz ks. bp Waldemar Pytel, który wygłosił również kazanie. Dalsza część obrad poświęcona była kwestiom sprawozdawczym. M. in. zatwierdzono sprawozdania diecezjalne za rok 2019 oraz przyjęto preliminarz budżetowy na rok 2020.

NABOŻEŃSTWA W KOŚCIELE MARII PANNY

Uprzejmie informuję, że w najbliższą Niedzielę, tj. 05.04 nabożeństwo w Legnicy nie odbędzie się.

Zachęcam do indywidualnej lektury Pisma Świętego i modlitwy.

Porządek całego nabożeństwa znajduje się w zakładce Aktualności.

 

 

 

 

 

AKTUALNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI NABOŻEŃSTW

Poniżej znajdziecie Państwo zalecenia Biskupa Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce, dotyczące organizacji życia parafialnego w najbliższym czasie.

AKTUALIZACJA 31.03.2020

Więcej…
 • Slider1
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
 • Slider12
 • Slider13
 • Slider14
 • Slider15
 • Slider16
 • Slider17
 • Slider18
 • Slider19
 • Slider20
 • Slider21