Menu

Rok 2020

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2020

Nabożeństwem w Legnicy rozpoczęliśmy Nowy 2020 Rok.

06.01.2020

W Święto Epifanii tradycyjnie uczestniczyliśmy w ekumenicznym kolędowaniu, które po raz 11 odbyło się w Kościele Pokoju w Jaworze. 

11.01.2020

W budynku parafialnym w Głogowie odbyło się pierwsze w Nowym Roku posiedzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Głównym punktem spotkania było podsumowanie roku 2019 oraz przygotowanie sprawozdania finansowego, jak również propozycji preliminarza budżetowego na rok 2020.

12.01.2020

W 1. Niedzielę po Objawieniu Pańskim w Kościele Marii Panny bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się Sprawozdawcze i Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, któremu przewodniczył zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. W pierwszej części zgromadzenia przyjęto sprawozdanie z życia parafii oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019, jak również na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Radzie Parafialnej. Następnie przyjęto preliminarz budżetowy i omówiono najważniejsze plany na rok 2020. Druga część zgromadzenia dotyczyła wyborów do gremiów parafialnych, w związku z kończącą się kadencją dotychczasowych władz. Nowo wybrani członkowie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej wprowadzeni zostaną w urzędowanie podczas uroczystego nabożeństwa w 1. Niedzielę Pasyjną (Invokavit) - 1 marca br. w obecności zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej.

19.01.2020

W 2. Niedzielę po Objawieniu Pańskim w Legnickiej Katedrze app. Piotra i Pawła odbyło się tegoroczne nabożeństwo ekumeniczne w ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W nabożeństwie, które liturgicznie poprowadzono na wzór Nieszporów wzięli udział wierni i duchowni chrześcijańskich kościołów, działających na terenie Legnicy. Kazanie wygłosił ks. bp Zbigniew Kiernikowski, zwierzchnik Diecezji Legnickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, zaś słowa pozdrowienia w imieniu pozostałych kościołów przekazali kolejno: ks. dr Mirosław Drapała (Parafia Greckokatolicka), ks. prot. Lubomir Worchacz (Parafia Prawosławna) i ks. Jerzy Gansel (Parafia Ewangelicko- Augsburska w Legnicy).

23.01.2020

W czwartkowe popołudnie odbyło się kolejne nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem zaproszeni zostaliśmy do Cerkwi Prawosławnej w Zimnej Wodzie. W nabożeństwie udział wzięli wierni i duchowni trzech wyznań: prawosławnego, rzymskokatolickiego i ewangelicko- augsburskiego. Wspólną modlitwę rozpoczęła Liturgia Nieszporów, poprowadzona przez duchownych prawosławnych, następnie pozdrowienia przekazali duchowni innych wyznań. Podczas spotkania obecny był Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Naszą parafię reprezentowało 9 osób.

25.01.2020

W niemieckim Wennigsen koło Hannoveru miał miejsce Konwent Zakonu Joannitów, w którym miałem przyjemność wziąć udział. Zakon Joannitów od lat współpracuje z wieloma parafiami ewangelickimi w Polsce przede wszystkim w ramach prowadzonej działalności charytatywnej i diakonijnej. Podczas sobotniego spotkania poproszony zostałem o przedstawienie aktualnej sytuacji Parafii Ewangelickiej w Legnicy w zakresie jej pracy diakonijnej, aktualnych działań, planów i potrzeb.

DIAKONIA LEGNICA

Parafia prowadzi w budynku przy ul. Mickiewicza 36 Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego. Wszystkich serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej oferty.

Więcej…

WPROWADZENIE RADY PARAFIALNEJ

W Niedzielę 1 marca podczas nabożeństwa w Legnicy odbędzie się uroczyste Wprowadzenie Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej. Wprowadzenia dokona zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym nabożeństwie.

 • Slider1
 • Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider6
 • Slider7
 • Slider8
 • Slider9
 • Slider10
 • Slider11
 • Slider12
 • Slider13
 • Slider14
 • Slider15
 • Slider16
 • Slider17
 • Slider18
 • Slider19
 • Slider20
 • Slider21