• bann-15.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-12.jpg

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2016

Nabożeństwem w Kościele Marii Panny w Legnicy oraz w kaplicy w Głogowie zainaugurowany został rok 2016.

06.01.2016

W świąteczne popołudnie wzięliśmy udział w ekumenicznym kolędowaniu w Kościele Pokoju w Jaworze.

24.01.2016

Bezpośrednio po nabożeństwach w Legnicy i Głogowie odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, mające na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego parafii za rok 2015 oraz przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2016.

24.01.2016

Tego samego dnia w Kościele Rzymskokatolickim św. Wojciecha w Lubinie odbyło się w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan nabożeństwo ekumeniczne, w którym udział wzięli duchowni i wierni czterech wyznań: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Było to pierwsze tego typu nabożeństwo w Lubinie, ale miejmy nadzieję, że w kolejnych latach takie spotkania również będą się odbywać (zdjęcia w Galerii).

31.01.2016

W miejscowości Bukówek, w powiecie średzkim odbyło się ekumeniczne nabożeństwo w dawnym kościele ewangelickim. To niedzielne spotkanie było prawdziwym świadectwem wspólnoty i budowania wzajemnych relacji ponad podziałami. Po nabożeństwie uczestnicy spotkali się w świetlicy wiejskiej na przygotowanym poczęstunku, gdzie odbywała się dalsza część programu (zdjęcia w Galerii).

05.02.2016

Od początku lutego w budynku parafialnym przy ul. Mickiewicza 36 swoją działalność rozpoczęła Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego. W chwili obecnej dysponujemy: łóżkami rehabilitacyjnymi, krzesłami toaletowymi, wózkami inwalidzkimi oraz chodzikami i kulami. Jesteśmy wdzięczni za nagłośnienie tej informacji w lokalnych mediach (zdjęcia w Galerii).

10.02.2016

Nabożeństwem w Środę Popielcową w Legnicy zainaugurowaliśmy tegoroczny czas pasyjny. Tak, jak każdego roku Diakonia naszego Kościoła w tym czasie prowadzi akcję Skarbonka Diakonijna. Do specjalnie przygotowanych skarbonek zbieramy ofiary dla najbardziej potrzebujących osób starszych. Akcja potrwa do Wielkiego Piątku.

14.02.2016

W 1. Niedzielę Pasyjną podczas nabożeństwa w Głogowie świętowaliśmy Jubileusz 50-lecia małżeństwa Państwa Helgi i Franciszka Jurgas (zdjęcia w Galerii).

15-20.02.2016

We Wrocławiu odbyła się kolejna sesja w ramach Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy naszego Kościoła, w której wziąłem udział.

21.02.2016

W 2. Niedzielę Pasyjną podczas nabożeństwa w Legnicy licznie zgromadzony zbór podziękował ks. bp Ryszardowi Boguszowi za wieloletnie administrowanie Parafią. W tym czasie Parafii m.in. udało się pozyskać nieruchomości, które wkrótce stanowić będą zaplecze parafialne w Legnicy i Głogowie. Ponadto w Kościele Marii Panny przeprowadzono gruntowny remont wież, dzięki czemu możliwe było udostępnienie ich jako turystyczny punkt widokowy. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy kawie i cieście (zdjęcia w Galerii).

05.03.2016

W Sycowie odbył się wiosenny Synod Diecezji Wrocławskiej. Synod rozpoczął się nabożeństwem, które poprowadzili ks. Rafał Miller oraz ks. radca Edwin Pech, który wygłosił również kazanie. Synod zajmował się przede wszystkim sprawozdawczością za rok 2015 oraz przyjęciem budżetu i planów działania Diecezji w roku 2016.

10.03.2016

W Głogowie w obecności ks. bpa Ryszarda Bogusza, Proboszcza Administratora naszej Parafii oraz Prezydenta Miasta Głogowa, pana Rafaela Rokaszewicza podpisany został Akt notarialny, na mocy którego Parafia stała się właścicielem nieruchomości zabudowanej w Głogowie, przy ul. Jedności Robotniczej 11a. To wielkie wydarzenie dla Głogowskich Ewangelików, bo po 70- latach spełniają się ich dotychczasowe marzenia i nadzieje. Parafia w końcu będzie miała swoje miejsce nabożeństw. Dotychczas nabożeństwa odbywały się w kaplicy rzymskokatolickiej przy Parafii Bożego Ciała (więcej na ten temat w aktualnościach oraz w Galerii).  

11-13.03.2016

W Jaworze odbywały się Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży z naszej Diecezji, w których uczestniczyły także dzieci z naszej Parafii. W programie znalazło się wiele ciekawych atrakcji i każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Niedzielne nabożeństwo w Kościele Pokoju poprowadzili: ks. Jerzy Gansel oraz diakon Lucyna Żak, która wygłosiła również kazanie. W rekolekcjach udział wzięło ponad 150 dzieci i młodzieży (zdjęcia w Galerii).

13.03.2016

Bezpośrednio po nabożeństwie w Głogowie odbyło się spontaniczne spotkanie przy kawie w nowym domu parafialnym przy ul. Jedności Robotniczej 11a. Inicjatorami spotkania byli głogowscy parafianie, którzy od razu poczuli wielką więź z nowym "starym" budynkiem. Przed wojną bowiem w dzisiejszym budynku parafialnym mieściło się Ewangelickie Gimnazjum (zdjęcia w Galerii).

13-15.03.2016

Tego samego dnia wieczorem we Wrocławiu rozpoczęły się Rekolekcje pasyjne dla duchownych naszej Diecezji, które poprowadził ks. Sławomir Sikora ze Szczecina. Był to z całą pewnością dobry czas wspólnego przebywania i refleksji nad Bożym Słowem.

24-25.03.2016

W Wielki Czwartek nabożeństwem w Legnicy rozpoczęliśmy przeżywanie najważniejszych chrześcijańskich Świąt. Dzień później, w Wielki Piątek, w dużej przestrzeni Kościoła Marii Panny wspominaliśmy mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa.

25.03.2016

W Wielki Piątek w Głogowie odbyło się pierwsze nabożeństwo w nowym budynku Parafii przy ul. Jedności Robotniczej 11a. Było to równocześnie pierwsze ewangelickie nabożeństwo po wojnie, które głogowscy ewangelicy przeżywać mogli we własnych murach. To uroczyste nabożeństwo rozpoczęliśmy odczytaniem Psalmu 84 oraz hymnem Kościoła Ewangelickiego "Warownym grodem jest nasz Bóg". W nabożeństwie, w tymczasowo przygotowanej przez niezwykle ambitnych Parafian kaplicy, uczestniczyło ponad 30 osób (zdjęcia w Galerii).

27.03.2016

W Niedzielę Wielkanocną w Kościele Marii Panny w Legnicy nabożeństwo rozpoczęliśmy wielkanocnym hymnem G.F.Haendla "Alleluja". Zaś po nabożeństwie w Głogowie odbyło się świąteczne spotkanie parafialne przy kawie i cieście. Nie zabrakło przy tym wspólnych rozmów na temat planów i wizji na zagospodarowanie i remontowanie budynku (zdjęcia w Galerii).

28.03.2016

W drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w Kościele Marii Panny odbyło się nabożeństwo, połączone z Sakramentem Chrztu Świętego Olafa Krzysztofa Rynkiewicza. Bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się zaś świąteczne spotkanie przy kawie i cieście.

21.04.2016

W miejscowości Wschowa odbyła się uroczystość upamiętniająca Jubileusz  454- lecia urodzin ewangelickiego księdza Valeriusa Herbergera, autora m.in. pieśni kościelnych. Nabożeństwo Słowa Bożego przy dawnej Kaplicy Pastorów na Cmentarzu Ewangelickim poprowadził zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec. W uroczystości tej wzięli udział także parafianie z Głogowa (zdjęcia w Galerii). 

21.04.2016

Tego samego dnia delegacja pracowników Biura Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego, na czele z ks. bp Jerzym Samcem odwiedziła nasz parafialny budynek w Głogowie. Dla naszych parafian było to wielkie wydarzenie, pokazujące, że nawet jedna z najmniejszych Parafii stanowi ważną cząstkę wspólnoty Kościoła. Spotkanie przy kawie i cieście z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci (zdjęcia w Galerii).

23.04.2016

Na Zamku Piastowskim w Legnicy odbyła się inauguracja sezonu turystycznego w naszym mieście. 

30.04.2016

W Kościele Marii Panny zainaugurowaliśmy sezon turystyczny. Tak jak przed rokiem, dzięki zaangażowaniu parafian, kościół otwarty będzie dla zwiedzających od środy do piątku 11.00-16.00 oraz w soboty 13.00-18.00 i niedziele 15.00-18.00. Wierzymy, że w tym roku również kościół będzie licznie odwiedzany nie tylko przez różnego rodzaju wycieczki z kraju i zagranicy, ale także przez mieszkańców Legnicy.

01.05.2016

Na mocy uchwały Konsystorza Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP z dniem 1 maja 2016 nastąpiła zmiana na stanowisku Proboszcza Administratora naszej Parafii. Funkcję tę objął ks. Jerzy Gansel, dotychczasowy wikariusz Parafii. Jednocześnie pragniemy podziękować ks. bp Ryszardowi Boguszowi za ponad pięcioletnie administrowanie Parafią oraz znaczący wkład w jej rozwój.

03.05.2016

Naszą Parafię odwiedziła grupa z Niemiec, która zwiedzała dolnośląskie zabytki. Po obiedzie i krótkim spacerze po centrum miasta udaliśmy się na poczęstunek przygotowany w budynku parafialnym przy ul. Mickiewicza 36. Następnie wróciliśmy do Kościoła Marii Panny na wspólną modlitwę i krótki koncert organowy. Był to wyjątkowy czas wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń (zdjęcia w Galerii).

05.05.2016

W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jak co roku udaliśmy się na wspólne dla dolnośląskich parafii ewangelickich nabożeństwo do Świerzawy. W poewangelickim Kościele Jana i Katarzyny zgromadzili się duchowni i parafianie z Jawora, Legnicy, Głogowa, Lubania, Wałbrzycha i Zielonej Góry. Kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. Po nabożeństwie udaliśmy się na świąteczny piknik do Ekomuzeum Rzemiosła w Dobkowie, gdzie przy grillu i pięknej pogodzie spędziliśmy miły czas (zdjęcia w Galerii).

06.05.2016

W murach Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyło się uroczyste otwarcie tzw. Sali Królewskiej, której remont niedawno został zakończony. Uroczystości odbyły się z udziałem przedstawicieli Parlamentu RP, władz samorządowych oraz duchowieństwa. Nasz Kościół reprezentował zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel oraz ks. Jerzy Gansel. Po części oficjalnej miał miejsce okolicznościowy koncert w wykonaniu Kasi Cerekwickiej.

09.05.2016

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy odbyła się coroczna modlitwa ekumeniczna w kolejną rocznicę zakończenia II Wojny Światowej. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, władze samorządowe, służby mundurowe oraz środowiska kombatanckie i duchowni legnickich kościołów (zdjęcia w Galerii).

11.05.2016

W Jeleniej Górze- Cieplicach odbyła się kolejna Diecezjalna Konferencja Duchownych.

15.05.2016

W Święto Zesłania Ducha Świętego podczas nabożeństwa spowiednio- komunijnego w Legnicy miała miejsce konwersja pana Mariusza Finka, dotychczasowego sympatyka Parafii, który od kilku zaangażowany jest w życie parafialne.

16.05.2016

W 2. Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego w Duninie pod Legnicą odbył się coroczny Piknik parafialny, w którym wzięło udział blisko 20 osób. Śląskim zwyczajem usmażyliśmy jajecznicę, a popołudniowy czas upłynął nam przy wspólnym grillowaniu, rozmowach, grze w siatkówkę oraz ringo (zdjęcia w Galerii).

19.05.2016

W Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy zainaugurowany został rok poświęcony postaci Benjamina Bilsego, urodzonego w Legnicy muzyka, kompozytora i dyrygenta, założyciela legnickiej orkiestry symfonicznej, która dała początek późniejszej Orkiestrze Symfonicznej w Berlinie. Ku pamięci tego wybitnego Legniczanina instytucje kulturalne przygotowały w bieżącym roku wiele wydarzeń. Jednym z nich był koncert kameralny muzyków Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy, podczas którego usłyszeć mogliśmy utwory z repertuaru Bilsego. Po koncercie w Legnickim Muzeum Miedzi zaprezentowano wystawę poświęconą twórczości Benjamina Bilsego oraz jego orkiestry. Warto zwrócić również uwagę, że Bilse związany był z Kościołem Ewangelickim w Legnicy. W Kościele Marii Panny był ochrzczony i konfirmowany, tutaj też brał ślub.

21.05.2016

W Lubaniu uczestniczyliśmy w obchodach Jubileuszu 10- lecia Parafii Ewangelickiej. Wspólne świętowanie rozpoczęło się nabożeństwem dziękczynnym, w trakcie którego kazanie wygłosił Biskup Senior Diecezji Wrocławskiej, ks. bp Ryszard Bogusz. Po nabożeństwie miał miejsce poczęstunek, zaś popołudniu w Kościele Marii Panny w Lubaniu odbył się koncert Chóru Graduale z Bielska- Białej, w wykonaniu którego usłyszeć mogliśmy piękne ewangelickie pieśni. W tych uroczystościach udział wzięli duchowni i parafianie z Lubania, Legnicy, Głogowa, Świdnicy i Wałbrzycha oraz goście z Niemiec (zdjęcia w Galerii).

22.05.2016

W niedzielne popołudnie naszą Parafię odwiedziła delegacja Śląskiego Oddziału Zakonu Joannitów. Czas upłynął na wspólnych rozmowach dotyczących potrzeby rozszerzenia działalności naszej Parafii w zakresie pracy diakonijnej i socjalnej w Legnicy. 

26.05.2016

Na terenie Parafii Ewangelickiej w Sycowie odbył się coroczny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Podczas zjazdu tradycyjnie odczytano wyniki zbiórki oraz rozdzielono dotacje dla poszczególnych parafii. Nasza Parafia otrzymała 30.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w budynku parafialnym przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy. Jesteśmy wdzięczni za ten akt solidarności i wsparcie naszych potrzeb. Zjazd Bratniej Pomocy zakończony został nabożeństwem, podczas którego kazanie wygłosił zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. Naszą Parafię reprezentowało sześć osób (zdjęcia w Galerii).

26.05.2016

Tego samego dnia w późnych godzinach popołudniowych na terenie naszej Parafii gościliśmy zwierzchnika Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP ks. bpa Jerzego Samca, który wraz z małżonką przebywał na Dolnym Śląsku i postanowił odwiedzić Legnicę. Po krótkim zwiedzaniu Kościoła Marii Panny wraz z gośćmi udaliśmy się do budynku parafialnego przy ul. Mickiewicza 36 na spontanicznie przygotowany skromny poczęstunek. Dla Parafian było to wielkie wydarzenie, gdyż krótko po wizycie w Głogowie Biskup Kościoła odwiedził też Legnicę i dał do zrozumienia, że nasza Parafia choć nieliczna, to jest ważnym miejscem na mapie Kościoła Ewangelickiego w Polsce (zdjęcia w Galerii).

27.05.2016

W ramach Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat 47 w naszym Kościele odbył się koncert inauguracyjny, zatytułowany "Historie Miłosne" w wykonaniu Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Poznaniu pod dyr. Marka Gandeckiego. W programie usłyszeć mogliśmy m.in. prawykonanie "Psalmu  86" w kompozycji Zbigniewa Słowika. Kościół Marii Panny przy tej okazji tradycyjnie wypełnił się po brzegi. Wśród słuchaczy byli obecni Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec (zdjęcia w Galerii).

12.06.2016

W Trzecią Niedzielę po Trójcy Świętej kilkunastoosobowa grupa Parafian z Legnicy i Głogowa udała się na uroczyste nabożeństwo do Nowej Soli z okazji poświęcenia kaplicy ewangelickiej. Aktu poświęcenia dokonał zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel, a w nabożeństwie wzięli udział duchowni i parafianie z kraju i zza granicy. Nie zabrakło również przedstawicieli władz miasta i środowisk kulturalnych z Nowej Soli. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na świąteczny piknik, gdzie przy smacznych przekąskach mogli spędzić czas na wspólnych rozmowach.

27-29.06.2016

W Wiśle Jaworniku na Śląsku Cieszyńskim odbywała się Ogólnopolska Konferencja Duchownych, która poświęcona była tematowi tożsamości ewangelickiej w dobie przyszłorocznego Jubileuszu 500-lecia Reformacji.

29.06-04.07.2016

W Bielsku- Białej uczestniczyłem w kolejnej sesji Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy naszego Kościoła.

07.07.2016

W Kościele Marii Panny doczekaliśmy się historycznej chwili. Po zainstalowaniu specjalistycznego mechanizmu sterującego, dzwon w naszym kościele będzie można uruchamiać za pomocą przycisku, umieszczonego na dole, a nie jak do tej pory poprzez ręczne wprawianie w ruch. Dzięki temu przedsięwzięciu dzwon każdego dnia w samo południe będzie dawał żywe świadectwo obecności Kościoła Marii Panny w sercu Legnicy. Dodatkowo wygodniejsze będzie uruchamianie go przy okazji nabożeństw i świąt parafialnych (więcej informacji w artykule Dzwon już działa po nowemu oraz w Galerii). 

09.07.2016

W Kościele Marii Panny odbył się ślub Justyny Skrobuk z Adamem Waniek. 

17.08.2016

W środę 17 sierpnia w Kościele Marii Panny w Legnicy odbyło się nabożeństwo dziękczynne oraz wspomnienie postaci Benjamina Bilse, legnickiego kompozytora oraz założyciela Legnickiej Orkiestry Symfonicznej. Organizatorami nabożeństwa była Parafia Ewangelicko- Augsburska w Legnicy oraz Legnickie Muzeum Miedzi (zdjęcia w Galerii).

19.08.2016

W Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra odbyła się kolejna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej. Synod wyjątkowo spotkał się w dodatkowym wakacyjnym terminie, by rozmawiać o bieżących sprawach w Diecezji.

01.09.2016

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy odbyła się coroczna modlitwa ekumeniczna w związku z rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystościach tradycyjnie udział wzięli przedstawiciele władz miasta, środowiska kombatanckie, służby mundurowe oraz duchowni legnickich kościołów (zdjęcia w Galerii).

02.09.2016

Kościół Marii Panny w Legnicy odwiedziła grupa parafian i chórzystów z Parafii Ewangelickiej w Cisownicy. Goście zwiedzili kościół oraz podziwiali panoramę miasta z wieży widokowej. W kościele chórzyści wykonali także kilka pieśni, czym bardzo ubogacili swoją wizytę.

08.09.2016 

W domu parafialnym w Głogowie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Parafialnej.

10.09.2016

Nasza Parafia tradycyjnie włączyła się w obchody Święta Ulicy Najświętszej Marii Panny, która sąsiaduje z Kościołem Marii Panny. W programie znalazło się wiele atrakcji, a dzięki temu, że pogoda dopisała, kościół udostępniony był zwiedzającym i cieszył się sporym zainteresowaniem (zdjęcia w Galerii).

18.09.2016

W Głogowie odbyła się uroczystość, na którą wyczekiwaliśmy wiele lat. W domu parafialnym miało miejsce nabożeństwo, połączone z poświęceniem kaplicy. Poświęcenia dokonał zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec w asyście ks. bpa Waldemara Pytla, zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej, ks. bpa Ryszarda Bogusza wieloletniego administratora Parafii oraz ks. Jerzego Gansela obecnego proboszcza. W uroczystościach udział wziął Prezydent Miasta Głogowa, pan Rafael Rokaszewicz. Obecni byli duchowni diecezji wrocławskiej oraz ci duchowni, którzy przed laty pełnili służbę duszpasterską w Głogowie. Nie zabrakło gości z sąsiednich parafii w Jaworze, Karpaczu, Legnicy, Lubaniu, Nowej Soli, Wałbrzychu i Zielonej Górze. Na uroczystość przybyli także goście z Niemiec, na czele z panią Margrit Kempgen, przewodniczącą biura Konsystorza Kościoła Śląskich Górnych Łużyc. Po uroczystym nabożeństwie wszyscy uczestnicy spotkali się na przygotowanym poczęstunku, gdzie mogli spędzić czas na wspólnych rozmowach (więcej w artykule Głogów z nową kaplicą po 70 latach, zdjęcia w Galerii).

21-24.09.2016

Kościół Marii Panny był gospodarzem Jubileuszowego 30. Legnickiego Conversatorium Organowego. W ramach festiwalu w kościele odbyły się trzy koncerty, z czego każdy zgromadził wyjątkowo liczną publiczność. Pierwszego dnia wystąpił dr Krzysztof Urbaniak z programem nawiązującym do postaci Benjamina Bilse. Drugiego dnia wśród wykonawców znaleźli się Chór Madrygał Legnickiego Centrum Kultury, Leszek Lorent, Marzena Michałowska, Sławomir Bronk, Dariusz Przybylski oraz Paweł Gusnar. Wyjątkowym przeżyciem tego wieczoru było prawykonanie utworu na saksofon, perkusję i organy.  Koncert finałowy podzielony został na dwie części. W pierwszej wystąpił Sekstet Wokalny Pro Modern, w wykonaniu którego usłyszeliśmy m.in. interpretację słów Chrystusa z Ewangelii Jana. Drugą część wypełnił występ Zespołu Smyczkowego Polskiej Orkiestry Radiowej, na organach grał Jarosław Wróblewski, zaś partię solową wykonała Dorota Szczepańska (więcej w artykule Jubileuszowe Conversatorium Organowe za nami, zdjęcia w Galerii).

22.09.2016

Naszą Parafię odwiedziła ponad 20-osobowa grupa z Niemiec, która przyjechała do Legnicy. Goście zwiedzali Kościół Marii Panny oraz legnickie zabytki, po czym spotkali się z nami w budynku parafialnym przy ul. Mickiewicza 36 na przygotowanym poczęstunku. Tam czas spędziliśmy na wspólnych rozmowach. 

02.10.2016

W Kościele Marii Panny odbyło się coroczne nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta Żniw z udziałem gości z Niemiec, głównie byłych mieszkańców Legnicy. W nabożeństwie wzięło udział ponad 100 osób. Jak co roku nabożeństwo przygotowane było przez polski i niemiecki zbór w Legnicy. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Fober z Parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu. Po nabożeństwie uczestnicy spotkali się w sali parafialnej na wspólnym poczęstunku. Była to kolejna szansa do wspólnego spotkania i rozmów (zdjęcia w Galerii).

07.10.2016

Nasze centrum parafialne w Głogowie odwiedziła ponad 50- osobowa grupa gości z Niemiec, która przybyła z panią Margrit Kempgen. Grupa odwiedziła m. in. Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Głogowie, gdzie zwiedziła wystawę poświęconą historii Głogowa. Następnie goście zwiedzali centrum miasta, odwiedzając miejsca związane z historią kościoła ewangelickiego na terenie Głogowa, takie jak plac po pierwszym z Kościołów Pokoju, jak również lapidarium po Kościele Łodzi Chrystusowej. Po obiedzie goście udali się do centrum parafialnego przy ul. Jedności Robotniczej 11a, gdzie odbyło się spotkanie historyczno- kulturalne poświęcone postaci Andreasa Gryphiusa, urodzonego przed 400 laty w Głogowie poety i pieśniarza. Przy akompaniamencie muzyki mogliśmy wsłuchiwać się w słowa i pieśni, których melodie były nam znane. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie przy kawie i cieście w sali parafialnej, gdzie czas upłynął na wspólnych rozmowach. Goście mogli również zapoznać się z historią parafii ewangelickiej w Głogowie, jej realiami i planami na przyszłość.

09.10.2016

W Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 65 lecia Urodzin oraz 40 lecia Ordynacji ks. bpa Ryszarda Bogusza. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce, na czele z Biskupem Kościoła ks. bp Jerzy Samcem, który wygłosił kazanie, liczne grono duchownych, wrocławscy parafianie i zaproszeni goście, władze samorządowe, przedstawiciele wyższych uczelni i świata kultury oraz goście ekumeniczni. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie okolicznościowe w centrum parafialnym obok kościoła.

10.10.2016

W kaplicy Kościoła Marii Panny odbyło się spotkanie w ramach Legnickich Dni Chrześcijańskich, które w tym roku przebiegały pod hasłem: "Chrzest źródłem nadziei i miłosierdzia". Podczas spotkania ks. Jerzy Gansel wygłosił referat zatytułowany: "Znaczenie Chrztu dla współczesnych chrześcijan oraz wyzwanie dla Kościoła. Odpowiedzialna decyzja, czy zaspokojenie tradycji". W spotkaniu udział wzięło kilkanaście osób.

15.10.2016

W miejscowości Zerbst w Saksonii odbyło się nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta Żniw, którego organizatorami są co roku członkowie Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Śląska. Podczas nabożeństwa kazanie wygłosił ks. Jerzy Gansel. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie przy kawie i cieście, a czas upłynął na wspólnych rozmowach oraz na przybliżeniu organizatorom sytuacji parafii w Legnicy.

21-23.10.2016

W Międzyzdrojach odbyła się jesienna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej. W piątkowe popołudnie wysłuchać mogliśmy wykładu ks. bpa dr Adriana Korczago, zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej naszego Kościoła, który mówił na temat przyszłości Kościoła Ewangelickiego w Polsce i wyzwań z jakimi kościół się będzie musiał zmagać. Wieczorne nabożeństwo poprowadził ks. radca Andrzej Dębski z Żar, po czym miała miejsce uroczysta kolacja, podczas której ks. bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, podziękował członkom Synodu za ich pięcioletnią pracę na rzecz Diecezji. Sobotnie przedpołudnie poświęcone było pracom w grupach tematycznych, które zajmowały się zagadnieniami nawiązującymi do piątkowego wykładu. Popołudnie poświęcone było na aktualia Biskupa Diecezji oraz aktualia z Synodu Kościoła. Obrady Synodu zakończone zostały niedzielnym nabożeństwem w Kościele św. Trójcy w Szczecinie, podczas którego kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel (zdjęcia w Galerii).

23.10.2016

Nasze nabożeństwo w Głogowie ubogacone zostało wizytą gości z partnerskiej Parafii w Crimmitschau. Goście nie mogli uczestniczyć we wrześniowych uroczystościach poświęcenia kaplicy, ale cieszymy się, że mogliśmy ich gościć miesiąc później. Nabożeństwo, jak również spotkanie przy kawie i cieście było okazją do odnowienia wspólnych kontaktów i nawiązania nowych relacji w kontekście przyszłości wzajemnego partnerstwa i dalszych wspólnych działań (zdjęcia w Galerii). 

28.10.2016

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Jürgena Gretschela, założyciela i przewodniczącego Niemieckiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego w Legnicy, zaangażowanego społecznika na wielu płaszczyznach życia historycznego i kulturalnego w Legnicy i całym Dolnym Śląsku. Zmarły był jednym z ostatnich mieszkańców Legnicy, którzy urodzili się tutaj przed wojną i pozostali, by w trudnych nowych realiach egzystować, uczyć się i pracować. Wielką pasją zmarłego było odszukiwanie pamięci o byłych mieszkańcach Dolnego Śląska. Dążył do tego, by w odpowiedni sposób zostali uszanowani, upamiętnieni, godnie pochowani. Był inicjatorem wielu pomników, lapidariów czy miejsc pamięci. Swoją pasją zarażał innych, potrafił zyskać sobie wielu przyjaciół z różnych środowisk. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięło kilkaset osób, na czele z przedstawicielami władz miasta, organizacji kulturalnych i wielu innych, z którymi zmarły miał do czynienia. Urna z prochami Jürgena Gretschela została złożona w pobliżu lapidarium, poświęconego byłym mieszkańcom Legnicy, którego zmarły był jednym z inicjatorów (zdjęcia w Galerii).

31.10.2016

W Kościele Marii Panny odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji 499. Lat Reformacji. Tradycyjnie w nabożeństwie udział wzięło kilkadziesiąt osób, nie zabrakło również relacji w lokalnych mediach. Po nabożeństwie uczestnicy spotkali się w sali parafialnej na wspólnych rozmowach przy kawie i cieście (zdjęcia w Galerii).

06.11.2016

Bezpośrednio po nabożeństwie w Legnicy odbyło się Wyborcze Zgromadzenie Parafialne, mające na celu wybory przedstawiciela parafii do Synodu Diecezji Wrocławskiej. W wyniku głosowania delegatem naszej parafii wybrana została pani Małgorzata Strugała. Zgromadzenie Parafialne zajmowało się także bieżącymi sprawami parafii. 

11.11.2016

W Święto Niepodległości nasza Parafia tradycyjnie włączyła się w miejskie uroczystości związane z obchodami tego święta. Popołudniową porą przed Kościołem Marii Panny Legniczanie, trzymając w rękach biało-czerwone kartki, utworzyli flagę narodową, którą sfotografowano z wieży kościoła (zdjęcia w Galerii).

20.11.2016

W Niedzielę Wieczności w Kościele Marii Panny podziękowaliśmy Wszechmogącemu Bogu za miniony rok kościelny. Ponadto podczas nabożeństwa odbył się Chrzest Marcina Gansel. Nabożeństwo poprowadził ks. bp Ryszard Bogusz z Wrocławia. 

23.11.2016

W Restauracji Legnicka przy ul. Mickiewicza w ramach comiesięcznych spotkań Oddziału PTTK w Legnicy odbyło się spotkanie otwarte, podczas którego usłyszeliśmy wykład zatytułowany: Kościoły świadectwem Reformacji na Śląsku, przygotowany przez proboszcza naszej parafii ks. Jerzego Gansela. Wykład wpisywał się w rozpoczęte niedawno obchody 500 lat Reformacji. W spotkaniu udział wzięło blisko 30 osób, w tym kilku naszych parafian. 

26.11.2016

Na Cmentarzu Komunalnym w Głogowie pożegnaliśmy śp. Helgę Jurgas z domu Ulbrich, która zmarła w wieku 71 lat. Zmarła była przez długie lata bardzo zaangażowana w życie i działania Parafii. W ostatnim czasie pełniła także funkcję w Komisji Rewizyjnej Parafii. Pozostawiła w smutku pogrążonych: męża, dwie córki z rodzinami, czworo wnucząt oraz liczne grono przyjaciół, znajomych i współdomowników wiary.

27.11.2016

W 1. Niedzielę Adwentu podczas nabożeństw w Legnicy i Głogowie zainaugurowaliśmy coroczną akcję Diakonii naszego Kościoła pod hasłem Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016. W tym roku akcja przebiega pod hasłem: Płomień miłosierdzia. Jak co roku okolicznościowe świece rozprowadzać będziemy w parafii oraz w zaprzyjaźnionej Galerii Piastów w Legnicy.

09.12.2016

W Śląskim Muzeum w Görlitz odbyła się inauguracja wystaw okolicznościowych poświęconych Jubileuszowi 500 Lat Reformacji. Na tę okazję Muzeum przygotowało dwie wystawy, zatytułowane: Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie oraz Reformacja w Prusach Wschodnich i Zachodnich, Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uroczystości uświetniła obecność wielu znamienitych gości, wśród nich był m.in. zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej ks. bp Waldemar Pytel. W okresie letnim 2017 roku jedna z wymienionych wystaw trafi do Kościoła Marii Panny.

11.12.2016

W 3. Niedzielę Adwentu na nabożeństwie w Głogowie gościliśmy ks. dra Stanisława Jaworeckiego, byłego proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Głogowie, gdzie przez ostatnie ponad dwadzieścia lat odbywały się nasze nabożeństwa. Była to najlepsza okazja, by podziękować za te wszystkie lata, kiedy w miłej atmosferze mogliśmy korzystać z gościnności księdza proboszcza i prawdziwej ekumenicznej postawy wobec społeczności ewangelickiej w Głogowie. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy spotkali się na kawie parafialnej (zdjęcia w Galerii).

17.12.2016

W Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra we Wrocławiu odbyło się Diecezjalne Spotkanie Adwentowe dla parafii ewangelickich Dolnego Śląska. W spotkaniu udział wzięło blisko 200 osób z Wrocławia, Jawora, Cieplic, Karpacza, Kłodzka, Świdnicy, Wałbrzycha, Lubania, Legnicy, Głogowa i Zielonej Góry. Był to tradycyjnie czas wspólnego kolędowania, adwentowo- świątecznych refleksji nad Słowem Bożym i wzajemnego poznawania się.

26.12.2016

W 2. Święto Bożego Narodzenia tradycyjnie w Kościele Marii Panny odbyło się nabożeństwo połączone z kolędowaniem przy akompaniamencie organów. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy spotkali się przy świątecznej kawie parafialnej.

31.12.2016

Nabożeństwem spowiednio- komunijnym w Legnicy zakończyliśmy rok 2016, dziękując Wszechmogącemu Bogu za prowadzenie i obfite błogosławieństwo dla naszej Parafii w Legnicy i Głogowie.

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !