• bann-15.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-6.jpg

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2013

Nabożeństwem w Kościele Marii Panny w Legnicy oraz w kaplicy w Głogowie zainaugurowany został rok 2013.

06.01.2013

W Święto Epifanii po południu wzięliśmy udział w ekumenicznym kolędowaniu, jakie zorganizowała sąsiednia Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jaworze.

10.01.2013

Kościół Marii Panny odwiedziła pierwsza grupa zwiedzających, którą stanowiła delegacja Komisji ds. społecznych i rodziny w Urzędzie Miasta Legnica.

20.01.2013

Wzięliśmy udział w nabożeństwie ekumenicznym w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które miało miejsce w Bukówku, w dawnym Kościele Ewangelickim, w którym obecnie mieści się Ekumeniczne Sanktuarium Dolnośląskie.

23.01.2013

Wzięliśmy udział w obchodach 35-lecia Legnickiego Centrum Kultury.

25.01.2013

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan wzięliśmy udział w centralnym nabożeństwie ekumenicznym w legnickiej Katedrze app. Piotra i Pawła.

27.01.2013

W Niedzielę Septuagesimae po nabożeństwie w Legnicy odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, mające na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Parafii za rok 2012 oraz przyjęcie preliminarza budżetowego na rok 2013. Zgromadzeniu przewodniczył ks. bp Ryszard Bogusz. Tradycyjnie do Legnicy przybyła grupa Parafian z Głogowa.

31.01.2013

Do Legnicy dotarła wiadomość z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie o przyznaniu Parafii dotacji w kwocie 700 000,00 zł. na kolejny etap remontu wież Kościoła Marii Panny. W tym roku planowany jest remont klatek schodowych oraz schodów wokół Kościoła, a także wymiana pokrycia dachowego na wieżach i wykonanie zabezpieczeń niezbędnych do otworzenia punktu widokowego na jednej z wież.

13.02.2013

W Środę Popielcową nabożeństwem w Legnicy zainaugurowaliśmy Czas Pasyjny.

15.02.2013

Wzięliśmy udział w Drugiej Europejskiej Konferencji w Krzyżowej. ,,Zaufanie-Odpowiedzialność-Przyszłość", która odbywała się w dniach 13-17 lutego. Tego dnia prelegentem był m.in. ks.dr Adrian Korczago.

16.02.2012

We Wrocławiu odbywał się Synod Diecezji Wrocławskiej, w czasie którego kazanie wygłosił ks.radca Edwin Pech z Karpacza. W obradach Synodu naszą parafię reprezentowała pani Ingrid Rybicka z Głogowa oraz ks. Jerzy Gansel.

17-23.02.2013

W Pisku koło Jabłonkowa w Republice Czeskiej miała miejsce kolejna sesja Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy naszego Kościoła.

02.03.2013

W Zielonej Górze na Cmentarzu Komunalnym odbył się pogrzeb śp. Hiilji Gintrowskiej z domu Kaerma. Zmarła przez długie lata mieszkała w Głogowie, zaś ostatnie lata spędziła w Zielonej Górze. Przeżyła niespełna 92 lata.

06.03.2013

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy odbył się pogrzeb śp. Marii Makus, która była parafianką w Legnicy. Przeżyła niespełna 87 lat.

10-12.03.2013

W Karpaczu odbywały się Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne dla Księży. Zajęcia zatytułowane "Spotkanie z Uzdrowicielem" poprowadził ks.prof. Marek Uglorz.

15-17.03.2013

W Jaworze odbywały się Diecezjalne Rekolekcje Pasyjne dla Dzieci i Młodzieży. W rekolekcjach wzięło udział blisko 100 uczestników. Nasza Parafia jak co roku też miała swoich reprezentantów. Rekolekcje zakończyło nabożeństwo młodzieżowe w Kościele Pokoju.

27.03.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego poinformował o wynikach konkursu na prace konserwatorskie przy zabytkach. Nasza Parafia otrzymała dotację w kwocie 50 000,00 zł. Fundusze te zostaną w całości przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego na Kaplicy Sukienników przy Kościele Marii Panny.

09.04.2013

Z okazji kolejnej rocznicy Bitwy pod Legnicą na ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy odbył się okolicznościowy happening. Przy tej okazji udostępnione zostało wejście do Kościoła, który według legendy był miejscem modlitwy księcia Henryka Pobożnego przed wyruszeniem na słynną bitwę.

10-13.04.2013

Z grupą konfirmantów z Jawora wzięliśmy udział w wycieczce śladami ks. dra Marcina Lutra. Zwiedzaliśmy Wittenbergę, gdzie Luter przybił do drzwi Kościoła Zamkowego 95 tez, a także gdzie przez długie lata był wykładowcą uniwersyteckim i kaznodzieją. Tam spędziliśmy dwa dni, po czym udaliśmy się do Eisleben, miasta urodzin i śmierci Reformatora. Na koniec odwiedziliśmy Eisenach, gdzie Marcin Luter się wychowywał i spędził lata młodości. Był to z pewnością niezwykle wartościowy i owocny czas.

14.04.2013

W 2. Niedzielę po Wielkanocy - Misericordias Domini podczas nabożeństwa w Głogowie miała miejsce piękna uroczystość. Państwo Emma i Alfons Podolscy obchodzili tego dnia dokładnie 50-lecie małżeństwa. Podziękowaliśmy Bogu za ten wspaniały czas, Jubilaci otrzymali gratulacje i życzenia od wszystkich zgromadzonych Parafian.

26.04.2013

W ramach festiwalu Legnickie Conversatorium Organowe w Kościele Marii Panny odbył się pierwszy koncert. Wykonawcami byli studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie: Łukasz Zarzycki i Mateusz Gałuszka. W programie znalazły się utwory tak znakomitych kompozytorów jak: Marian Sawa, Klass Jan Mulder, Jan Janca, Augustyn Bloch, czy Andrzej Chorosiński. Zarazem było to pierwsze wydarzenie z cyklu Mariackie Wieczory Kulturalne.

09.05.2013

W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego jak co roku uczestniczyliśmy w między-parafialnym nabożeństwie w Kościele Jana i Katarzyny w Świerzawie, który na co dzień pełni funkcję muzeum. Kazanie wygłosił ks. Dariusz Lik z Zielonej Góry, który przybył wraz z parafianami. Naszą parafię reprezentowało 10 osób, tradycyjnie nie zabrakło też parafian z Głogowa. Po nabożeństwie miał miejsce piknik w nieopodal leżącym Dobkowie, gdzie był czas na wspólne grillowanie i integrację.

20.05.2013

W 2. Święto Zesłania Ducha Świętego po południu wybraliśmy się na piknik parafialny do miejscowości Dunino pod Legnicą. Tam w niezwykle urokliwym miejscu spędziliśmy bardzo udany czas. Nie zabrakło grilla, pysznego ciasta, gry w badmintona i innych atrakcji dla dzieci i rodziców.

23.05.2013

Wraz z ks. bp Ryszardem Boguszem z Wrocławia uczestniczyliśmy w otwarciu i poświęceniu nowego Cmentarza Komunalnego w Legnicy, który położony jest w przyległym do granic miasta Jaszkowie. W ekumenicznym nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele wszystkich Kościołów działających w Legnicy.

02.06.2013

W pierwszą Niedzielę czerwca rozpoczęliśmy udostępnianie Kościoła Marii Panny dla zwiedzających w określonych porach. Póki co jest to każda Niedziela w godzinach 15.00-18.00. Możliwość zwiedzania kościoła w tych godzinach potrwa do końca października.

09.06.2013

W 2. Niedzielę po Trójcy Świętej zainaugurowaliśmy okres nabożeństw w dużej przestrzeni Kościoła Marii Panny.

15.06.2013

W miejscowości Grudno, powiat jaworski uczestniczyliśmy wraz z ks.ppłk Sławomirem Fonfara z Brzegu w uroczystości ponownego odsłonięcia pomnika mieszkańców Grudna, poległych w skutek działań wojennych podczas I Wojny Światowej. Po tych uroczystościach w sąsiedniej wiosce Jastrowiec odbył się Piknik Wojskowy.

21.06.2013

Kościół Marii Panny w Legnicy odwiedziła grupa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy wraz z przybyłymi do ZUS gośćmi z Niemiec.

21-23.06.2013

W przedostatni weekend czerwca Parafia zorganizowała Wycieczkę na Śląsk Cieszyński. W programie znalazło się między innymi zwiedzanie kościołów ewangelickich w Skoczowie, Cieszynie, Białej i Szczyrku-Salmopolu, zaś w niedzielę wzięliśmy udział w nabożeństwie z okazji pamiątki założenia i poświęcenia kościoła w Starym Bielsku. Było też wiele innych atrakcji dla ciała i ducha, co sprawiło, że w niedzielne popołudnie niechętnie wracaliśmy do Legnicy. Od razu pojawił się też pomysł zorganizowania kolejnego podobnego wyjazdu. W wycieczce wzięły udział 22 osoby z Legnicy i Głogowa, co kolejny raz pokazało, że jesteśmy parafią żywą, aktywną i chętną do wspólnych działań.

24.06.2013

Rada Miasta Legnicy jednogłośnie zaakceptowała wniosek Parafii o dotację na konserwację zabytkowych organów w Kościele Marii Panny. To sprawia, że w najbliższych tygodniach rozpoczną się prace konserwacyjne, mające przede wszystkim na celu usunięcie kornika i zabezpieczenie przed dalszą dewastacją drewnianych elementów organów. Kwota przyznanej dotacji wynosi 40 000,00 złotych.

27.06.2013

Na placu pastora Wolfganga Meisslera przed Kościołem Marii Panny oficjalnie otwarto wystawę fotografii w całości poświęconą prezentacji wnętrza najstarszej legnickiej świątyni. Prace wykonało Legnickie Stowarzyszenie Fotografów. Wystawa prezentowana będzie przez najbliższe trzy miesiące.

27-29.06.2013

W budynkach Akademii Rycerskiej w Legnicy odbywało się Sympozjum Historyczne poświęcone Reformatorom na Śląsku. W tym roku szczególnie dotyczyło ono Reformatorów Kościoła Ewangelicko- Reformowanego. Nasza parafia miała tam także swoich reprezentantów. Sympozjum zakończyło wspólne niedzielne nabożeństwo w Kościele Marii Panny.

30.06.2013

Podczas nabożeństwa w Kościele Marii Panny podziękowaliśmy Bogu za miniony Rok Szkolny.

01-03.07.2013

W Wiśle Jaworniku odbywała się coroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych naszego Kościoła. Uroczyste nabożeństwo inauguracyjne odprawili duchowni Diecezji Wrocławskiej, na czele z ks. bp Ryszardem Boguszem.

03-09.07.2013

W Lubieni i Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie miała miejsce kolejna sesja Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy i praktykantów z naszego Kościoła.

10.07.2013

W Kościele Marii Panny rozpoczął się remont zabytkowych organów. Prace mają na celu przede wszystkim konserwację drewnianych elementów instrumentu, które coraz mocniej atakowane są przez tzw. drewnojada. Środki finansowe na tel cel Parafia pozyskała dzięki pomocy Urzędu Miasta Legnica.

15.07.2013

W Kościele Marii Panny rozpoczął się kolejny etap remontu wież. W tym roku planowane jest wyremontowanie klatek schodowych w wieży południowej oraz remont drewnianych konstrukcji wieży, jak też remont hełmu wieży i wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na balkonie widokowym, tak, by od przyszłego roku wieża mogła służyć jako punkt widokowy dla zwiedzających. Środki na ten cel Parafia pozyskała dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

19.07.2013

W Urzędzie Miasta w Legnicy w imieniu Parafii podziękowaliśmy Prezydentowi Miasta, panu Tadeuszowi Krzakowskiemu za finansowe wsparcie konserwacji organów w Kościele Marii Panny oraz rozmawialiśmy na temat kolejnych wspólnych inicjatyw, mających na celu wychodzenie naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności.

26.07.2013

W Rudej, pow. lubiński odbyły się wojewódzkie obchody Święta Policji, w których wziąłem udział, reprezentując ks. bpa Ryszarda Bogusza.

03.08.2013

W Kościele Marii Panny miał miejsce ślub Rolanda Bohnhoff i Magdaleny Bohnhoff z domu Kłobucka.

14.08.2013

W Kościele Marii Panny odbył się odbiór prac remontowo konserwatorskich przy zabytkowych organach. Zakończona została tym samym pierwsza z trzech planowanych na bieżący rok inwestycji.

01.09.2013

Nabożeństwem w Kościele Marii Panny zainaugurowaliśmy nowy Rok Szkolny, powierzając go Bożemu błogosławieństwu.

02.09.2013

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej odbyła się Ekumeniczna Modlitwa poświęcona ofiarom działań wojennych w obecności władz Miasta Legnicy, służb mundurowych oraz duchownych i członków legnickich kościołów.

06.09.2013

W Kościele Marii Panny odbył się Koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. Zespół wykonał repertuar zatytułowany "Solus Christus", w znacznej mierze poświęcony pieśni ewangelickiej oraz przypadającej w roku 2017 rocznicy 500-lecia Reformacji. Kościół wypełniony był po brzegi, a koncert dostarczył wszystkim z pewnością niezapomnianych wrażeń i był świetną formą zaprezentowania ewangelickiej tożsamości dla lokalnej społeczności. Nad koncertem Patronat Honorowy przyjął Prezydent Miasta Legnicy, pan Tadeusz Krzakowski, który razem ze swoimi asystentami wziął udział w koncercie. Środki na ten cel Parafia uzyskała ze sprzedaży biletów oraz dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także przy pomocy sponsorów: Legnickiemu Centrum Kultury, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Przedsiębiorstwu Usług Budowlanych Cobex, Hotelowi Nowodworski, Restauracji Ratuszowa, Kwiaciarni Magnolia.

09-13.09.2013

W Kościele Marii Panny odbywało się XXVII Legnickie Conversatorium Organowe. Tym razem w naszym kościele miały miejsce trzy koncerty. Pierwszego dnia odbył się koncert, który połączył elementy muzycznej improwizacji organowej z tańcem. Przy organach zasiadł Ireneusz Wyrwa, absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, wykładowca w Instytucie Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Do muzyki tańczyła Aleksandra Dziurosz, absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie jest obecnie wykładowcą. Jest twórcą i choreografem Warszawskiego Teatru Tańca, prowadzi także własne Studio Tańca Współczesnego w Warszawie.

Dzień później w Kościele Marii Panny odbył się Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Improwizacji Organowych dla uczniów szkół średnich i studentów I stopnia. W konkursie wzięło udział ośmiu wykonawców z całej Polski, wyselekcjonowanych wcześniej w eliminacjach, które miały miejsce w Warszawie. Laureaci konkursu zagrali następnego dnia specjalny koncert improwizacji organowych, który również odbył się w Kościele Marii Panny.

Ostatni koncert w ramach XXVII Legnickiego Conversatorium Organowego także odbył się w naszym kościele i jak wszystkie pozostałe wypełnił go po brzegi. Przy organach zasiadł Michał Sławecki, absolwent i wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także Dyrektor Artystyczny legnickiego festiwalu. Organom towarzyszyła perkusja (Leszek Lorant) oraz saksofon (Paweł Gusnar). Dodatkowym ubogaceniem koncertu finałowego był występ Chóru Kameralnego Senza Rigore Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

18.09.2013

W Sycowie miała miejsce Diecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Wrocławskiej, w której wziąłem udział.

21.09.2013

W Jaworze w Ewangelickim Kościele Pokoju odbyło się coroczne Spotkanie Partnerskie Diecezji Wrocławskiej oraz Niemieckiego Kościoła Śląskich Górnych Łużyc. W spotkaniu udział wzięło blisko 600 osób, a nasza Parafia tradycyjnie też miała swoich reprezentantów. Ponadto przed kościołem wystawiliśmy swoje stoisko gastronomiczne, gdzie sprzedawaliśmy bigos, żurek i pierogi. Był to dość innowacyjny pomysł, ale spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Dochód ze stoiska przeznaczony został na bieżącą działalność Parafii. Inicjatywa ta była możliwa dzięki wsparciu i zaangażowaniu osób związanych z Parafią oraz sponsorów.

29.09.2013

Rozpoczęła się ostatnia tegoroczna inwestycja przy Kościele Marii Panny. Jej celem jest wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego na dachu kaplicy sukienników, która jest częścią kościoła. Środki finansowe na te prace Parafia pozyskała dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace te potrwają do połowy listopada.

04-05.10.2013

W Kościele Marii Panny gościliśmy grupę władz samorządowych miast partnerskich Legnicy. Pierwszego dnia kościół nasz odwiedził Nadburmistrz Wuppertalu wraz z małżonką, zaś drugiego dnia podczas głównych obchodów 20-lecia Partnerstwa Kościół Marii Panny odwiedzili goście z pozostałych miast partnerskich Legnicy. Centralne uroczystości miały miejsce popołudniu, w których też wzięliśmy udział.

05.10.2013

W Kościele Marii Panny spotkaliśmy się z panem Markiem von Busse ze Stowarzyszenia Zakonu Joannitów, który przybył do Legnicy wraz z małżonką. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy o bieżących sprawach Parafii i podjęciu w przyszłości ewentualnej współpracy z Zakonem Joannitów.

06.10.2013

Z okazji Dziękczynnego Święta Żniw w Kościele Marii Panny odbyły się uroczyste nabożeństwa. Pierwsze rano dla polskiego zboru w Legnicy, drugie o godz. 13.00, w którym tradycyjnie liczny udział wzięli goście z Niemiec, jak również goście przybyli przy okazji obchodów 20-lecia Partnerstwa Miasta Legnicy z niemieckim Wuppertalem. Kazanie podczas tego nabożeństwa wygłosił ks. Otto Lillge z Niemiec. Przy tej okazji przedstawiciele Związku Legniczan w Wuppertalu złożyli ofiarę na cele remontowe Kościoła Marii Panny.

07.10.2013

W Kościele Marii Panny w ramach Legnickich Dni Chrześcijańskich miała miejsce projekcja filmu Luter. Projekcja ta przyciągnęła około 30 osób, a wydarzenie to idealnie wpisywało się w październikowe obchody kolejnej Pamiątki Reformacji, co było też swoistą reklamą i prezentacją tożsamości ewangelickiej w Legnicy.

08.10.2013

Wzięliśmy udział w uroczystościach rozpoczęcia nowego Roku Akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, im. Witelona w Legnicy.

10.10.2013

Kościół Marii Panny odwiedziła grupa chórzystów z Ostrowa Wielkopolskiego, którzy wykonali kilka pieśni.

25-27.10.2013

W Międzyzdrojach odbyła się jesienna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej. Naszą Parafię reprezentowałem wraz z panią Ingrid Rybicką z Głogowa, która jest przedstawicielem parafii w Synodzie Diecezji.

27.10.2013

W Kościele Marii Panny w Legnicy miał miejsce Koncert zatytułowany "Cantate Deo" w dużej mierze poświęcony pieśni ewangelickiej oraz dniu 1 listopada. Wykonawcami byli Legnicki Chór Madrygał, przy organach zasiadł Marek Fronc, a solowo wystąpiła sopranistka Adrianna Ferfecka. Chór wykonał m.in. hymn Kościoła Ewangelickiego "Warownym grodem", zaś solistka zaśpiewała pieśń Johna Newtona "Amazing grace"("Cudowna Boża łaska"). Kościół tradycyjnie już przy okazji koncertów wypełnił się po brzegi, co sprawiło, że był to kolejny moment podkreślający ewangelicką tożsamość i znaczenie pieśni w życiu naszego Kościoła, tym bardziej, że miało to miejsce na kilka dni przed Świętem Reformacji.

29.10.2013

Do użytku została oddana nowa odsłona strony parafialnej naszej Parafii. Było to możliwe dzięki pracy i zaangażowaniu pana Jakuba Kędzierskiego z Agencji Reklamowej Media Wizard, za co w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

31.10.2013

W Kościele Marii Panny obchodziliśmy Święto Reformacji. Od godzin przedpołudniowych na schodach przed głównym wejściem do Kościoła wystawione było stoisko z literaturą, zaś na drzwiach wejściowych wisiały tezy, które przed laty ks. dr Marcin Luter przybił do drzwi zamkowego Kościoła w Wittenberdze. Trzeba przyznać, że stoisko, a w szczególności tezy cieszyły się całkiem niezłym zainteresowaniem. Po południu odbyło się uroczyste nabożeństwo spowiednio- komunijne, podczas którego do Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego przyjęty został jeden z sympatyków naszej Parafii, aktywnie w niej działający. Frekwencja na nabożeństwie wyniosła 50 osób, w dużej mierze dzięki licznie przybyłym Parafianom z Głogowa. Jednak to pokazuje, że Parafia Ewangelicka w Legnicy cały czas jest żywa i cieszy się zainteresowaniem. Po nabożeństwie w kaplicy kościoła spotkaliśmy się przy kawie i pysznym cieście.

Z końcem października zakończyliśmy udostępnianie Kościoła Marii Panny dla zwiedzających w określonych godzinach. Poza sezonem zwiedzanie możliwe jest jedynie po uprzednim kontakcie telefonicznym, lub mailowym.

01.11.2013

Tradycyjnie w dniu Pamiątki Zmarłych złożyliśmy kwiaty na grobie śp. ks. Jana Zajączkowskiego, wieloletniego proboszcza legnickiej parafii, który spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy.

02.11.2013

W Legnicy i Głogowie gościliśmy grupę Parafian z miejscowości Erwitte w Niemczech. Parafia ta zaangażowała się w pomoc w zbieraniu środków na budowę Centrum Parafialnego w Głogowie i przybyła do nas z pierwszą wizytą. Goście najpierw zwiedzili Kościół Marii Panny, gdzie byli pod wielkim wrażeniem jego piękna, następnie spacerem przez centrum miasta udaliśmy się na poczęstunek do Sali Bankietowej w Akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im. Witelona w Legnicy. Potem pojechaliśmy do Głogowa, gdzie gości przywitała licznie zgromadzona grupa Parafian z Głogowa. Wspólnie odbyliśmy krótki spacer i pokazaliśmy miejsce, w którym stanąć ma Centrum Parafialne. Przy tej okazji goście złożyli na ten cen ofiarę. W niedalekiej przyszłości planowane jest podjęcie jeszcze bliższej współpracy miedzy parafiami i nawiązanie ewentualnego Partnerstwa między Erwitte, a Legnicą i Głogowem.

03.11.2013

Nabożeństwem w 23. Niedzielę po Trójcy Świętej zakończyliśmy cykl nabożeństw w dużej przestrzeni Kościoła Marii Panny.

10.11.2013

W 3. Niedzielę przed końcem Roku Kościelnego podczas nabożeństw w Legnicy i Głogowie wspomnieliśmy w modlitwach o rocznicy Święta Niepodległości oraz na zakończenie odśpiewaliśmy pieśń "Boże, coś Polskę".

15.11.2013

Dobiegły końca prace remontowo konserwatorskie przy dachu kaplicy sukienników w Kościele Marii Panny. Prace te przebiegły planowo i zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

16.11.2013

W Kościele Marii Panny gościliśmy grupę studentów i absolwentów wyższych uczelni muzycznych z Krakowa i Łodzi. Młodzi muzycy przyjechali razem z dr Krzysztofem Urbaniakiem, który od lat czynnie uczestniczy w Legnickim Conversatorium Organowym, a także zajmuje się badaniem i renowacją organów w Polsce i dawnych Prusach Wschodnich. 

22.11.2013

W Kościele Marii Panny odbył się odbiór końcowy prac remontowo- konserwatorskich przy wieży oraz dachu kaplicy sukienników. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z założeniami i terminowo zostały wykonane. Dzięki temu spokojnie przygotowywać możemy się do kolejnych inwestycji w następnym roku. Do tych z pewnością należeć będzie przede wszystkim remont drugiej z wież kościoła oraz konserwacja schodów zewnętrznych.

23.11.2013

W Kościele Marii Panny odbył się koncert organowy. Przy organach zasiadł Bartosz Patryk Rzyman, który wykonał głównie współczesne utwory muzyki organowej, takich kompozytorów jak, m.in. Marian Sawa.

24.11.2013

W Niedzielę Wieczności podczas nabożeństw w Legnicy i Głogowie jak co roku wspomnieliśmy tych wszystkich, którzy w minionym czasie odeszli do wieczności. Jak zawsze był to szczególny czas wspomnień, refleksji i pochylania się nad sprawami ostatecznymi.

01.12.2013

W Pierwszą Niedzielę Adwentu nabożeństwem w Legnicy uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok kościelny. Jak co roku też zainaugurowaliśmy akcję charytatywną prowadzoną m.in. przez Diakonię naszego Kościoła Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Poprzez sprzedaż świec chcemy aktywnie włączyć się w pomoc tym najmniejszym.

14.12.2013

W Sali bankietowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyło się Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe dla Parafii Ewangelickich Dolnego Śląska. Organizatorem spotkania była nasza Parafia, a oprócz gospodarzy udział w nim wzięli parafianie z Wałbrzycha z ks. Waldemarem Szczugiełem, ze Świdnicy z ks. Waldemarem Pytlem, z Lubania, z ks. Cezarym Królewiczem oraz z Jawora. Obecny był także zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. bp Ryszard Bogusz. W spotkaniu wzięło udział w sumie ponad 70 osób.

26.12.2013

W 2. Święto Bożego Narodzenia w Legnicy odbyło się szczególne nabożeństwo w całości wypełnione kolędowaniem. Po nabożeństwie zaś spotkaliśmy się na kawie i przy świątecznym cieście.

31.12.2013

Nabożeństwem Spowiednio- Komunijnym w Legnicy podziękowaliśmy Bogu za rok 2013.

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !