• bann-2.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-12.jpg

KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ PARAFIALNYCH

01.01.2015

Nabożeństwem w Kościele Marii Panny w Legnicy oraz w kaplicy w Głogowie zainaugurowany został rok 2015. Słowem Bożym podczas tych nabożeństw służył ks. Adrian Lazar z Olsztynka.

06.01.2015

W Święto Epifanii podczas nabożeństwa w Legnicy odbyło się uroczyste wprowadzenie nowej Rady Parafialnej. Aktu wprowadzenia dokonał zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelickiego ks. bp Ryszard Bogusz, który wygłosił także kazanie. Bezpośrednio po nabożeństwie w sali parafialnej odbyło się spotkanie parafialne przy kawie i cieście. (zdjęcia w Galerii)

 06.01.2015

Tego samego dnia po południu uczestniczyliśmy w Ekumenicznym Kolędowaniu, które co roku odbywa się w Kościele Pokoju w Jaworze.

25.01.2015

Na zakonczenie tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Legnickiej Katedrze app. Piotra i Pawła odbyło się ekumeniczne nabożeństwo, w którym jak co roku wzięliśmy udział. Nabożeństwo poprowadził Biskup Legnicki ks. bp Zbigniew Kiernikowski, zaś słowa pozdrowienia przekazali przedstawiciele wyznań mieszczących się na terenie Legnicy. Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentował ks. Lubomir Worchacz, Kościół Greckokatolicki ks. Mirosław Drapała, zaś nasz Kościół ks. Jerzy Gansel. (zdjęcia w Galerii)

 01.02.2015

W dawnym kościele ewangelickim w Bukówku odbyło się coroczne nabożeństwo ekumeniczne połączone z piknikiem parafialnym i wspólnym kolędowaniem. Jak co roku wzięliśmy też udział w tym spotkaniu. Nabożeństwo poprowadził miejscowy proboszcz ks. Janusz Głąba, Słowem Bożym służył ks. Jerzy Gansel z Kościoła Ewangelickiego, zaś modlitwę poprowadził ks. Michał Szlaga z Parafii Prawosławnej w Malczycach, który przybył z parafialnym chórem. Jak zawsze było to owocne spotkanie przedstawicieli różnych wyznań, które pokazuje, że można żyć ze sobą w zgodzie i darzyć się wzajemnym szacunkiem. (zdjęcia w Galerii)

04.02.2015

We Wrocławiu odbywała się Dziecezjalna Konferencja Duchownych Diecezji Wrocławskiej, w której wziąłem udział.

08.02.2015

Bezpośrednio po nabożeństwach w Legnicy i Głogowie odbyło się Sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne, mające na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Parafii za rok 2014 oraz przyjęcie preliminarza budźetowego na rok 2015. W zgromadzeniu wzięło udział blisko 30 członków Parafii. 

09-13.02.2015

W Krakowie odbywała się kolejna sesja Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy naszego Kościoła, w której wziąłem udzuał. Tym razem zajęcia poświęcone były głównie tematyce mediacji i rozwiązywaniu konfliktów. Nie zabrakło też zajęć praktycznych z zakresu pracy katechetycznej oraz teologii ksiąg wyznaniowych.

18.02.2015

Nabożeństwem w Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas pasyjny.

06.03.2015

W piątkowe popołudnie w Europejskim Centrum Spotkań w Krzyżowej odbyła się kolejna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej. Była to wiosenna sesja sprawozdawcza, podczas której oficjalnie Synod podziękował ks. bp Ryszardowi Boguszowi za 20 lat prowadzenia Diecezji i pełnienia funkcji jej zwierzchnika.

07.03.2015

Dzień później w Kościele Pokoju w Świdnicy odbyło się uroczyste nabożeństwo połączone z wprowadzeniem w urząd nowego zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej, ks. bp Waldemara Pytla, który na ten urząd wybrany został podczas jesiennej sesji Synodu Diecezji. Aktu wprowadzenia dokonał Biskup Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce ks. bp Jerzy Samiec w asyście ustępującego zwierzchnika Diecezji ks. bp Ryszarda Bogusza oraz bp Ragnara Perseniusa z Uppsali. W nabożeństwie udział wzięli duchowni ewangeliccy z całej Polski, goście ekumeniczni, przedstawiciele władz samorządowych oraz wierni z Parafii na terenie Diecezji. Nasza Parafia też miała swoich przedstawicieli.

15-16.03.2015

W niedzielne popołudnie w miejscowości Grabownica pod Miliczem duchowni naszej Diecezji rozpoczęli diecezjalne rekolekcje pasyjne, które poprowadził ks. Waldemar Szczugieł z Walbrzycha. Był to z pewnością czas wspólnych rozmów, a także refleksji nad Słowem Bożym i przygotowaniem do przeżywania zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Rekolekcje zakończyliśmy obiadem w poniedziałkowe popołudnie.

20-22.03.2015

W Jaworze odbywały się diecezjalne rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży. W tym roku frekfencja wyniosła blisko 150 osób, co jest zdecydowanie największą liczbą w historii. W piątek i sobotę dzieci uczestniczyły w specjalnie przygotowanym programie, opartym przede wszystkim na zajęciach biblijnych, ale nie zabrakło też innych atrakcji, jak zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, czy pieczenie pierników. Rekolekcje zakończyło niedzielne nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił ks. Tomasz Stawiak z Jawora. Naszą Parafię reprezentowało troje dzieci.  

02-03.04.2015

Nabożeństwem w Wielki Czwartek rozpoczęliśmy przeżywanie wydarzeń Wielkiej Nocy. Podczas rozważania Słowa Bożego wspominaliśmy Ostatnią Wieczerzę Jezusa ze swoimi uczniami, kiedy to Zbawiciel umył im nogi na znak służby względem drugiego człowieka. Dzień później, w Wielki Piątek nasze nabożeństwa poświęcone były refleksji nad krzyżem Chrystusa i Jego darem zbawienia względem grzesznika. 

05.04.2015

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przy akompaniamencie organów przeżywaliśmy nabożeństwo wielkanocne w dużej przestrzeni Kościoła Marii Panny.

24.04.2015

We Wrocławiu w Kościele Opatrzności Bożej, a potem na Cmentarzu Grabiszyńskim uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych śp. Macieja Lisa, kuratora Diecezji Wrocławskiej naszego Kościoła, a ponadto wybitnego prawnika, wykładowcę i społecznika, zaangażowanego w wiele przedsięwzięć charytatywnych i kościelnych. Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. bp Ryszard Bogusz, a na cmentarzu w imieniu diecezji zmarłego pożegnał ks. bp Waldemar Pytel. W imieniu władz Kościoła Ewangelickiego słowo pożegnania wygłosił zwierzchnik Kościoła ks. bp Jerzy Samiec.

01.05.2015

W majowy weekend oficjalnie otwarty został sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Tak jak przed rokiem udostępniamy zwiedzającym kościół oraz wieżę widokową. Pierwsze dni cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem i miejmy nadzieję, że tak będzie przez cały okres trwania sezonu. Dodatkową atrakcją w zwiedzaniu kościoła jest wystawa, zatytułowana: "Dziedzictwo Lutra. Twarze Reformacji na Górnych Łużycach, Północnych Czechach i Dolnym Śląsku", która w naszych murach udostępniana będzie do końca czerwca.

06.05.2015

W Lubaniu odbyła się kolejna Konferencja Diecezjalna duchownych naszej diecezji, podczas której wykład na temat życia oraz działalności ks. Dietricha Bonhoeffera wygłosił ks. Sławomir Sikora ze Szczecina.

08.05.2015

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy odbyła się ekumeniczna modlitwa oraz apel poległych z okazji kolejnej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. W uroczystości tradycyjnie udział wzięli przedstawiciele władz miasta, na czele z zastępcą prezydenta Legnicy panią Dorotą Purgal. Ponadto obecni byli przedstawiciele służb mundurowych, kombatanci, duchowni legnickich kościołów oraz mieszkańcy miasta. (zdjęcia w Galerii)

14.05.2015

W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Kościele Jana i Katarzyny w Świerzawie odbyło się coroczne nabożeństwo międzyparafialne. Kazanie wygłosił ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha, a w nabożeństwie udział wzięli parafianie z Jawora, Karpacza, Legnicy, Lubania, Wałbrzycha i Zielonej Góry, którzy przybyli wraz ze swoimi duszpasterzami. Bezpośrednio po nabożeństwie udaliśmy się na świąteczny piknik do Gospodarstwa Agroturystycznego "U Zygmunta" w Nowym Kościele, gdzie prawie do zmroku czas upłynął nam przy ognisku, przy smacznych potrawach i na wspólnych rozmowach. (zdjęcia w Galerii)

22.05.2015

W piątkowe popołudnie i wieczór Kościół Marii Panny wypełnił się chóralnym śpiewaniem. W ramach odbywającego się w Legnicy corocznego Festiwalu Legnica Cantat w naszym kościele odbyły się dwa koncerty. Pierwszy z nich rozpoczął się o godz. 19.00, a jego wykonawcami byli chórzyści Państwowej Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku pod dyrekcją Inessy Bodyako. W ich repertuarze znalazły się przede wszystkim dzieła wybitnych rosyjskich i białoruskich kompozytorów. Nie zabrakło jednak także elementów muzyki współczesnej, nawiązującej do chrześcijańskiej muzyki Gospel. Drugi koncert rozpoczął się o godz. 20.00 i zatytułowany był: In Memoriam i poświęcony był wystawie pana Romana Maciejewskiego, która ukazała się niedawno w legnickim Muzeum Miedzi. W roli wykonawców wystąpił znany legnickiej publiczności Chór Kameralny Akademii Muzycznej we Wrocławiu Senza Rigore pod dyrekcją pani Jolanty Szybalskiej- Matczak, zaś na organach grał dr Marek Fronc. Partie solowe wykonała pani Agnieszka Justyna Szumiło. Oba koncerty zgromadziły liczne grono słuchaczy i tradycyjnie zapełniły kościół. (zdjęcia w Galerii)

23.05.2015

Dzień później, w sobotnie popołudnie odbył się kolejny koncert, wpisujący się w legnicki Festiwal Chóralny. Tym razem w Kościele Marii Panny gościł Chór Ensemble 1684 z Lipska pod dyrekcją Gregora Meyera, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów wczesnego baroku mniej znanych kompozytorów, takich jak: Jakobus Gallus, Johann Rosenmueller, czy Andreas Hammerschmidt. Sobotni koncert zatytułowany był: Harmoniae Silesiensis. Kwitnące życie muzyczne Śląska około 1600 roku. Mimo, iż sobota była najbardziej napiętym dniem pod względem koncertów i wydarzeń kulturalnych w Legnicy, to jednak znalazło się kilkadziesiąt osób, które w koncercie wzięły udział i były pod wielkim wrażeniem poziomu artystycznego koncertu i jego wykonawców. (zdjęcia w Galerii)

25.05.2015

Na Cmentarzu Komunalnym w Rudnej pożegnaliśmy śp. Łucję Gierlecką z domu Dahlmann, która zmarła 18 maja br. w Szpitalu w Lubinie w wieku 87 lat. Zmarła była naszą parafianką, mieszkała samotnie w Rudnej.

25.05.2015

W 2. Święto Zesłania Ducha Świętego w miejscowości Dunino pod Legnicą odbył się trzeci już Piknik Parafialny. Jak co roku usmażyliśmy śląskim zwyczajem jajecznicę, nie zabrakło również smacznych potraw z grilla. Dla najmłodszych największą atrakcją był plac zabaw oraz zwierzęta, takie jak: osły, kozy, czy konie, które z bliska można było zobaczyć. Nieco starsi integrowali się we wspólnych rozmowach i grą w siatkówkę. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób.

13.06.2015

W miejscowości Orsk, powiat Lubin odbyło się uroczyste poświęcenie Lapidarium ku pamięci byłych mieszkańców Orska, którzy pochowani zostali na byłym cmentarzu ewangelickim, który został zlikwidowany. W uroczystości wzięli udział duchowni i wierni miejscowej Parafii Rzymskokatolickiej oraz Parafii Prawosławnej w Studzionkach i naszej Parafii w Legnicy.

14.06.2015

W 2. Niedzielę po Trójcy Świętej w naszym nabożeństwie w Legnicy udział wzięła 25-osobowa grupa z Parafii Ewangelickiej w Katowicach, która przez weenekd przebywała na Dolnym Śląsku, zwiedzając między innymi Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, oraz Szczawno-Zdrój, Nowy Kościół i Legnicę. 

17.06.2015

Kościół Marii Panny odwiedziła blisko 30-osobowa grupa z Niemiec, która przybyła wraz z panią Margrit Kempgen. Nasi goście najpierw odbyli w naszym kościele poranną modlitwę, następnie wysłuchali historii Kościoła Marii Panny oraz historii Parafii Ewangelickiej w Legnicy, a potem udali się na wieżę widokową. Przy okazji złożyli także ofiarę w związku z prowadzoną przez Parafię akcją "Legnicki głos dzwonu".  

18.06.2015

W czwartkowe przedpołudnie przed Kościołem Marii Panny odbyła się uroczysta inauguracja tegorocznych Dni Legnicy. Na specjalnie przygotowanej scenie przedstawienie wokalno- instrumentalno- taneczne wykonały dzieci z legnickich szkół. Występy te poprzedziła konferencja prasowa z udziałem Prezydenta Legnicy, pana Tadeusza Krzakowskiego.

25.06.2015

W ramach odbywających się Dni Legnicy w naszym koncercie odbył się koncert organowy, poświęcony muzyce klasycznej. Głównym tematem koncertu były utwory Johanna Sebastiana Bacha. Na organach grał znany legnickiej publiczności organista pan dr Marek Fronc. Tradycyjnie Kościół Marii Panny wypełnił się sporą grupą słuchaczy.

28.06.2015

Nabożeństwami w Legnicy i Głogowie uroczyście zakończyliśmy Rok Szkolny 2014/15. Podczas nabożeństw dzieci, uczestniczące w nauczaniu religii ewangelickiej otrzymały pamiątkowe świadectwa.

28-30.06.2015

W Mikołajkach na Mazurach odbyła się tegoroczna Ogólnopolska Konferencja Duchownych Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, w której uczestniczyłem.

01-06.07.2015

Bezpośrednio po Konferencji Duchownych odbyła się kolejna sesja w ramach Instytutu Pastoralnego dla wikariuszy naszego Kościoła. Tym razem młodzi duchowni udali się do Mrągowa i tam przeżywali wspólny czas, dokształcając się z zakresu duszpasterstwa, teologii, pracy katechetycznej i kancelaryjnej.

04.07.2015

W niemieckim Cottbus odbyło się kolejne Spotkanie Partnerskie naszej Diecezji Wrocławskiej oraz Niemieckiego Kościoła Śląskich Górnych Łużyc. Tym razem spotkanie wpisywało się w odbywający się w Cottbus Lausitzer Kirchentag. Spotkanie zgromadziło liczną grupę uczestników z naszej Diecezji.

17.07.2015

We Wrocławiu, w obecności Proboszcza- Administratora naszej Parafii, ks. bpa Ryszarda Bogusza oraz Prezydenta Legnicy, pana Tadeusza Krzakowskiego miało miejsce historyczne wydarzenie w dziejach legnickiej parafii ewangelickiej. Podpisany został Akt Notarialny, na mocy którego Parafia nabyła od Skarbu Państwa za 1% wartości nieruchomość zabudowaną przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy. To wydarzenie kończy, trwające od blisko 20 lat starania, mające na celu przywrócenie utraconego mienia Ewangelikom w Legnicy. Jednocześnie też otwiera nowy rozdział w dziejach Parafii Ewangelicko- Augsburskiej, która przez długie lata pozostawała bez siedziby i zaplecza. Ufamy, że z Bożą pomocą w najbliższym czasie to się zmieni.

01.09.2015

Na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy odbyła się coroczna modlitwa ekumeniczna w kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, lokalnych organizacji oraz przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, działających na terenie Legnicy. (zdjęcia w Galerii)

06.09.2015

Bezpośrednio po nabożeństwie, inaugurującym nowy Rok Szkolny 2015/16, w nowym budynku parafialnym przy ul. Mickiewicza 36 w Legnicy odbyło się powakacyjne spotkanie przy kawie i cieście. Niektórzy po raz pierwszy zapoznać mogli się z budynkiem, w którym docelowo mieścić się będzie Dom Parafialny, z zapleczem kancelaryjnym i salą katechetyczną. (zdjęcia w Galerii)

09.09.2015

W Kościele Marii Panny odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Arcata ze Stuttgartu. Tradycyjnie kościół wypełnił się przy tej okazji po brzegi, a uczestnicy mogli delektować się pięknymi brzmieniami. Wiele pozytywnych wrażeń dostarczył występ solistki w utworze Antonio Vivaldiego Koncert e-Moll, RV 484 na Fagot. Ponadto usłyszeć można było utwory takich kompozytorów jak: Felix Mendelssohn, czy Alexander Glazunow. (zdjęcia w Galerii)

12.09.2015

W Kościele Pokoju w Jaworze miały miejsce uroczystości związane z Jubileuszem 360-lecia Kościoła Pokoju. Przy tej okazji miała miejsce specjalnie przygotowana sesja naukowa, wystawa oraz inscenizacja teatralna ukazująca historię i czas powstania Kościoła Pokoju w Jaworze. Sobotnie święto zwieńczył Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk z reformacyjnym programem Solus Christus - Tylko Chrystus. W niedzielę odbyło się uroczyste nabożeństwo z udziałem licznych delegacji z kraju i za granicy. Kazanie wygłosił, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, ks. bp Jerzy Samiec. Naszą parafię reprezentowało blisko 20 osób z Legnicy i Głogowa.

12.09.2015

Tradycyjnie w drugą sobotę września Legnica obchodziła imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny. Jako, że ulica ta bezpośrednio sąsiaduje z naszym kościołem doświadczyć mogliśmy intensyfikacji w ruchu turystycznym i odwiedzaniu najstarszej legnickiej świątyni. W sumie blisko 200 osób tego popołudnia zwiedziło kościół i podziwiało panoramę Legnicy z kościelnej wieży.

15-18.09.2015

W Kościele Marii Panny odbywał się coroczny Festiwal Legnickie Conversatorium Organowe. Już po raz 29 gościliśmy artystów związanych z najlepszymi uczelniami muzycznymi w Polsce. Podczas koncertu inauguracyjnego usłyszeć mogliśmy utwory związane z Marianem Sawą, znanym polskim kompozytorem. W programie koncertu znalazła się także kompozycja na organy i piłę sopranową, co było swego rodzaju ewenementem. Wykonawcami były: Marietta Kruzel- Sosnowska, organistka, pedagog, wykładowca Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina  oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Towarzyszyła jej Jolanta Sosnowska, skrzypaczka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, a także University of Illinois w USA i Konversatorium Wien w Austrii. Tego wieczoru kościół wypełnił się po brzegi, podobnie zresztą jak podczas koncertu finałowego, który był prawdziwą muzyczną ucztą. Dzień wcześniej przeżywać mogliśmy II Legnicki Maraton Organowy. Tym razem w kilku legnickich kościołach odbywały się godzinne koncerty, które zwieńczone zostały koncertem w Kościele Marii Panny, w wykonaniu Bartosza Jakubczaka, absolwenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. We wspomnianym zaś koncercie finałowym udział wzięli: Muzycy Polskiej Orkiestry Radiowej oraz Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie usłyszeć mogliśmy prawykonanie Mszy kaszubskiej na chór mieszany, solo i organy. Orkiestrą dyrygował Sławomir Bronk, zaś chórem Michał Sławecki, dyrektor artystyczny festiwalu. Tegoroczne Legnickie Conversatorium Organowe znów było wspaniałym muzycznym ucztowaniem, dlatego z niecierpliwością wypada oczekiwać przyszłorocznego, jubileuszowego festiwalu. (zdjęcia w Galerii)

16.09.2015

Podczas Diecezjalnej Konferencji Duchownych we Wrocławiu, poświęcona została nowa siedziba Diecezji Wrocławskiej, która mieścić się będzie w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej.

17.09.2015

W Legnicy na powstałym niedawno Placu Sybiraków odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Zesłańcom Sybiru. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, środowisk kombatanckich oraz członkowie Związku Sybiraków. Poświęcenia dokonał Biskup Legnicki ks. bp Zbigniew Kiernikowski w asyście duchownych innych wyznań chrześcijańskich. Nasz kościół reprezentowali ks. bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej, ks. bp Ryszard Bogusz oraz ks. Jerzy Gansel. (zdjęcia w Galerii)

23.09.2015

Dzięki wsparciu Zakonu Joannitów oraz Parafii Ewangelicko- Augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu nasza parafia otrzymała darowiznę w postaci Busa- Fiat Ducato, który wykorzystywany będzie w Legnicy do celów parafialnych i duszpasterskich.

03.10.2015

W Świdnicy odbyła się Jesienna Sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej, połączona z wyborem nowego kuratora Diecezji po zmarłym na wiosnę śp. Macieju Lisie. Uroczyste nabożeństwo poprowadzili ks. bp Waldemar Pytel, który wygłosił także kazanie oraz ks. Jerzy Gansel. Obrady Synodu odbywały się w auli Muzeum w Świdnicy, podczas których wykład na temat Ordynacji Kobiet w Kościele Ewangelickim w Polsce wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP ks. bp Jerzy Samiec. W wyniku przeprowadzonych wyborów, nowym kuratorem naszej Diecezji została pani Katarzyna Bruzi z Wałbrzycha.

04.10.2015

Tradycyjnie w pierwszą Niedzielę października w Kościele Marii Panny w Legnicy przeżywać mogliśmy szczególne nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta Żniw. Do Legnicy jak co roku przybyła liczna grupa z Niemiec, głównie byłych mieszkańców Legnicy, którzy w Kościele Marii Panny byli ochrzczeni, lub konfirmowani. Nabożeństwo poprowadzili: ks. Heinz Lischke z Niemiec, ks. Jerzy Gansel oraz ks. Andrzej Fober z Wrocławia, który wygłosił kazanie. Po nabożeństwie uczestnicy spotkali się na tradycyjnej kawie i cieście w sali parafialnej. (zdjęcia w Galerii)

10.10.2015

W Kościele Marii Panny w Legnicy odbył się Koncert Kwartetu Wokalnego Quatro Voce, zorganizowany przez Związek Ukraińców w Legnicy. Koncert ten wpisywał się także w odbywające się w naszym mieście co roku Legnickie Dni Chrześcijańskie. W programie koncertu usłyszeć mogliśmy utwory takich kompozytorów jak: Maksym Berezovsky, William Byrd, czy Wacław z Szamotuł. (zdjęcia w Galerii)

15.10.2015

W Muzeum Archeologiczno- Historycznym w Głogowie odbywała się międzynarodowa konferencja naukowa, zatytułowana Glogau 1945, która poświęcona była 70-tej rocznicy upadku miasta Głogowa. W programie konferencji znalazły się referaty dotyczące historii przedwojennego Głogowa oraz wspomnienia byłych mieszkańców Glogau, którzy w 1945 roku stanąć musieli w obliczu wojny. W okresie od 21 stycznia do 1 kwietnia 1945 roku miasto zniszczone zostało w 98 %.   

22.10.2015

W Kościele Marii Panny rozpoczęły się prace remontowo- konserwatorskie w dzwonnicy. Dzięki dofinansowaniu tego przedsięwzięcia przez Fundację KGHM Polska Miedź w kwocie 15 000,00 zł. w tym roku możliwe będzie wykonanie prac remontowych przy drewnianych elementach dzwonnicy, takich jak: okiennice i żaluzje. Jest to jeden z etapów, mających doprowadzić do docelowego zainstalowania w kościele elektronicznego sterowania dla istniejącego dzwonu. (zdjęcia w Galerii)

23-25.10.2015

W ostatni październikowy weekend wybraliśmy się na zaplanowaną wcześniej wycieczkę parafialną na Opolszczyznę. Mimo jesiennej pory, pogoda w pełni nam dopisała i dane nam było spędzić wiele pięknych chwil, podziwiając zabytki i kościoły ewangelickie Śląska Opolskiego. Wyruszyliśmy z Legnicy w piątkowe popołudnie, by zatrzymać się najpierw w miejscowości Pokój, gdzie zwiedziliśmy Kościół Ewangelicki im. Księżnej Zofii, którego historię przedstawił nam miejscowy proboszcz ks. Eneasz Kowalski. Następnie udaliśmy się do małej miejscowości Gierałcice, gdzie zwiedziliśmy drewniany kościół filialny Parafii w Wołczynie. Naszą bazą noclegową był Wołczyn, gdzie w gronie pastorostwa ks. Sebastiana i Ewy Olenckich spędziliśmy piękne i niezapomniane chwile. W sobotę wyruszyliśmy, zwiedzając najpierw kościół parafialny w Wołczynie, do Byczyny, miasta, które swoje prawa otrzymało już w XIII wieku, gdzie mieści się piękny gotycki kościół. Stamtąd udaliśmy się do Paruszowic, a następnie do Kluczborka, gdzie z historią kościoła ewangelickiego zapoznał nas ks. Paweł Szwedo. Przez cały sobotni dzień towarzyszył nam ks. Ryszard Pieron z Lasowic Wielkich. Na terenie jego parafii spędziliśmy sobotnie popołudnie. Po obfitym obiedzie w Karczmie Myśliwskiej udaliśmy się do Olesna, Lasowic Wielkich, miejscowości Oś oraz Lasowic Małych, gdzie zjedliśmy kolację. W niedzielę zaś uczestniczyliśmy w nabożeństwie w Zawadzkiem, które jest filiałem Parafii w Lasowicach. Był to z pewnością bardzo fajny wyjazd, połączony ze zwiedzaniem i wzajemną integracją, który długo będziemy wspominać. (zdjęcia w Galerii)

27.10.2015

W Kościele Marii Panny miały miejsce zdjęcia do filmu produkcji Telewizji Polskiej, zatytułowanego Komisja Morderstw, który emitowany będzie w Programie 2 TVP we wrześniu 2016 roku. Film opowiada o niewyjaśnionych dotąd śledztwach prowadzonych w czasach powojennych na Dolnym Śląsku. (zdjęcia w Galerii)

31.10.2015

Z okazji Święta Reformacji w Kościele Marii Panny odbyło się uroczyste nabożeństwo spowiednio- komunijne, w którym wzięli udział parafianie z Legnicy i Głogowa. Po raz pierwszy na reformacyjnym nabożeństwie gościliśmy także przedstawicieli lokalnych mediów (TV Dami oraz Portal LCA.PL) za co jesteśmy wdzięczni. W czasie nabożeństwa miała miejsce także konwersja Mariusza Nowaka, jednego z dotychczasowych sympatyków parafii. Po nabożeństwie tradycyjnie spotkaliśmy się na kawie i pysznym cieście w sali parafialnej. (zdjęcia w Galerii)

08.11.2015

W Trzecią Niedzielę przed końcem Roku Kościelnego zainaugurowaliśmy w Legnicy cykl nabożeństw w kaplicy bocznej Kościoła Marii Panny.

11.11.2015

Tradycyjnie nasza Parafia włączyła się legnickie obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Tak, jak przed rokiem, w środowe popołudnie z wieży kościoła wykonane zostało zdjęcie tzw. żywej flagi, utworzonej z mieszkańców Legnicy. (zdjęcia w Galerii)

29.11.2015

W Pierwszą Niedzielę Adwentu zainaugurowaliśmy coroczną akcję Diakonii naszego Kościoła pod hasłem: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Jak co roku rozprowadzać będziemy świece diakonijne w parafii oraz pobliskiej Galerii Piastów.

05.12.2015

Kościół Marii Panny odwiedziła blisko 50-osobowa grupa z Parafii Ewaneglickiej w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim. Przedstawiciele Rady Parafialnej oraz pracownicy parafii przybyli ze swoim proboszczem ks. dr Adrianem Korczago, który był inicjatorem przyjazdu do Legnicy. 

12.12.2015

Na Zamku Książ w Wałbrzychu odbyło się coroczne Międzyparafialne Spotkanie Adwentowe dla ewangelików z Dolnego Śląska. W spotkaniu udział wzięło blisko 150 osób, które przyjechały z Jawora, Jeleniej Góry, Karpacza, Lubania, Legnicy i Głogowa. Stosowne rozważanie poprowadził ks. bp senior Ryszard Bogusz z Wrocławia. Naszą Parafię reprezentowało 21 osób.

26.12.2015

W Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego tradycyjnie przeżywaliśmy nabożeństwo w dużej przestrzeni Kościoła Marii Panny, które wypełnione było kolędowaniem z akompaniamentem organów.

27.12.2015

Dzień później, bezpośrednio po nabożeństwie w Legnicy miało miejsce świąteczne spotkanie parafialne przy kawie i świątecznych wypiekach.

29.12.2015

Decyzją Rady Miasta Głogowa nasza parafia otrzymała możliwość zakupienia z bonifikatą 99,99% nieruchomości zabudowanej w Głogowie, która przeznaczona będzie na cele sakralne. To przełomowy moment w historii parafii, gdyż po 70 latach głogowscy ewangelicy będą mieli znów swoje miejsce. W budynku docelowo utworzona będzie kaplica oraz kancelaria i salka katechetyczna.

31.12.2015

Nabożeństwem spowiednio-komunijnym w Kościele Marii Panny zakończyliśmy niezwykle pomyślny w życiu naszej parafii rok 2015.

 

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !