• bann-1.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-2.jpg

Uchwała nr 1/X/2020 z dnia 16 października 2020 r.

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 października br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

 1. Wszystkie osoby wchodzące do kościoła dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych, przyłbic lub chust.
 3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca w ławkach nawy głównej, znajdujące się w bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia jest to 4 m2 na jedną osobę (strefa żółta) i 7 m2 na jedną osobę (strefa czerwona). W nawie głównej Kościoła Marii Panny znajduje się odpowiednio 175 (strefa żółta) i 99 (strefa czerwona) takich miejsc. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w nabożeństwach.
 4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczestników.
 5. Drzwi Kościoła Marii Panny pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.
 6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie do kościoła.
 7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub z przygotowanych na stoliku.
 8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.
 9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.

 

Uchwała nr 2/X/2020 z dnia 16 października 2020 r.

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 października br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku parafialnego dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych, przyłbic lub chust.
 3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia jest to 4 m2 na jedną osobę (strefa żółta) i 7 m2 na jedną osobę (strefa czerwona). W kaplicy w Głogowie znajduje się odpowiednio 22 (strefa żółta) i 12 (strefa czerwona) takich miejsc. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w nabożeństwach.
 4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczestników.
 5. Drzwi domu parafialnego pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.
 6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie do kościoła.
 7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub z przygotowanych na stoliku.
 8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.
 9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.

Zapowiedź wydarzeń

JUBILEUSZ 500-LAT REFORMACJI W LEGNICY ORAZ 830 LAT KOŚCIOŁA MARII PANNY

W dniach 15-18 września odbywać się będą uroczystości związane z Jubileuszem 500- lat Reformacji w Legnicy oraz 830- leciem Kościoła Marii Panny. W programie uroczystości zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń. Zachęcam do zapoznania się z programem!

.......................................................................................................................

CZWARTEK (15.09)

LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – 17.00

Spotkanie z p. Małgorzatą Lutowską, autorką książki pt. Powierzony klucz, opowiadającej o losach ewangelików na Dolnym Śląsku

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Koncert organowy w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

PIĄTEK (16.09)

SALA KRÓLEWSKA AKADEMII RYCERSKIEJ W LEGNICY – 11.00

Konferencja naukowa – 500 lat Reformacji w Legnicy

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Koncert organowy w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

SOBOTA (17.09)

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 12.00 

Nabożeństwo

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 15.00

Zwiedzanie Kościoła i ewangelickich zakątków Legnicy

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Finałowy Koncert Reformacyjny w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

NIEDZIELA (18.09)

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 11.00

Nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta Żniw z udziałem byłych mieszkańców Legnicy