• bann-2.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-11.jpg

Uchwała nr 1/X/2020 z dnia 16 października 2020 r.

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 października br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

 1. Wszystkie osoby wchodzące do kościoła dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych, przyłbic lub chust.
 3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca w ławkach nawy głównej, znajdujące się w bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia jest to 4 m2 na jedną osobę (strefa żółta) i 7 m2 na jedną osobę (strefa czerwona). W nawie głównej Kościoła Marii Panny znajduje się odpowiednio 175 (strefa żółta) i 99 (strefa czerwona) takich miejsc. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w nabożeństwach.
 4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczestników.
 5. Drzwi Kościoła Marii Panny pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.
 6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie do kościoła.
 7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub z przygotowanych na stoliku.
 8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.
 9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.

 

Uchwała nr 2/X/2020 z dnia 16 października 2020 r.

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 15 października br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku parafialnego dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych, przyłbic lub chust.
 3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia jest to 4 m2 na jedną osobę (strefa żółta) i 7 m2 na jedną osobę (strefa czerwona). W kaplicy w Głogowie znajduje się odpowiednio 22 (strefa żółta) i 12 (strefa czerwona) takich miejsc. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w nabożeństwach.
 4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 m od innych uczestników.
 5. Drzwi domu parafialnego pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.
 6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie do kościoła.
 7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub z przygotowanych na stoliku.
 8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.
 9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r.

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !