• bann-8.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-11.jpg

Uchwała nr 1/XI/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. – dot. Kościoła Marii Panny w Legnicy

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 4 listopada br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

 1. Wszystkie osoby wchodzące do kościoła dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.

 2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych, przyłbic lub chust.

 3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca oznaczone w ławkach nawy głównej, znajdujące się w bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem jest to 15 m2 na jedną osobę. W nawie głównej Kościoła Marii Panny znajduje się 46 takich miejsc (nie dotyczy osób zaangażowanych w obsługę nabożeństwa). Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w nabożeństwach.

 4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 2 m od innych uczestników.

 5. Drzwi Kościoła Marii Panny pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.

 6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie do kościoła.

 7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub ze śpiewników przygotowanych na stoliku w widocznym miejscu.

 8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.

 9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020 r.Uchwała nr 2/XI/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. – dot. kaplicy w Głogowie.

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 4 listopada br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

 1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku parafialnego dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.

 2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych, przyłbic lub chust.

 3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca oznaczone, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem jest to 15 m2 na jedną osobę. W samej kaplicy w Głogowie znajduje się 6 takich miejsc (nie dotyczy osób zaangażowanych w obsługę nabożeństwa). Biorąc powyższe pod uwagę, wszystkie drzwi do kaplicy (od strony korytarza i sali parafialnej) na czas nabożeństwa pozostaną otwarte, tak, aby w nabożeństwie można było brać czynny udział, znajdując się zarówno w sali parafialnej, jak i w korytarzu. Nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w nabożeństwach.

 4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 2 m od innych uczestników.

 5. Drzwi domu parafialnego pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.

 6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie.

 7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub ze śpiewników przygotowanych na stoliku w widocznym miejscu.

 8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.

 9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2020 r.

Zapowiedź wydarzeń

RUCH TURYSTYCZNY W KOŚCIELE MARII PANNY

W środę 1 maja rozpoczynamy sezon turystyczny w Kościele Marii Panny. Zachęcamy do odwiedzenia najstarszej legnickiej świątyni i podziwiania panoramy miasta z wieży widokowej. 

GODZINY OTWARCIA: 1-5 maja, godz. 13.00-18.00

ponadto do 30 września:

środa-piątek, godz. 11.00-16.00

sobota-niedziela, godz. 13.00-18.00

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA I WYJŚCIE NA WIEŻĘ ODBYWA SIĘ PO NABYCIU CEGIEŁKI W CENACH:

10 zł/dorośli; 4 zł/młodzież i studenci

Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Remontowy Kościoła

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !