• bann-9.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-13.jpg

Uchwała nr 1/III/2021 z dnia 26 marca 2021 r. – dot. Kościoła Marii Panny w Legnicy

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 25 marca br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

1. Wszystkie osoby wchodzące do kościoła dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych.

3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca oznaczone w ławkach nawy głównej, znajdujące się w bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem jest to 20 m2 na jedną osobę. W nawie głównej Kościoła Marii Panny znajduje się 45 takich miejsc (nie dotyczy osób zaangażowanych w obsługę nabożeństwa). Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma potrzeby wcześniejszego zgłaszania chęci uczestniczenia w nabożeństwach.

4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 2 m od innych uczestników.

5. Drzwi Kościoła Marii Panny pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.

6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie do kościoła.

7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub ze śpiewników przygotowanych na stoliku w widocznym miejscu.

8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.

9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2021 r.

 

Uchwała nr 2/III/2021 z dnia 26 marca 2021 r. – dot. kaplicy w Głogowie.

W ślad za ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwo Zdrowia w dniu 25 marca br. zmian zasad, dotyczących przebywania w miejscach kultu religijnego, Rada Parafialna podjęła następującą uchwałę.

Rada Parafialna, mając na uwadze ludzkie bezpieczeństwo i zdrowie, zobowiązuje wszystkich uczestników nabożeństw do przestrzegania poniżej wymienionych zasad:

1. Wszystkie osoby wchodzące do budynku parafialnego dezynfekują ręce za pomocą środka do dezynfekcji, który usytuowany jest w widocznym miejscu.

2. Wszystkie osoby uczestniczące w nabożeństwie zobowiązane do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek ochronnych.

3. Uczestnicy nabożeństwa zajmują miejsca oznaczone, z zachowaniem bezpiecznej odległości. Zgodnie z zarządzeniem jest to 20 m2 na jedną osobę. Na parterze budynku w Głogowie znajduje się łącznie 6 takich miejsc (nie dotyczy osób zaangażowanych w obsługę nabożeństwa). Biorąc powyższe pod uwagę, wszystkie osoby, które mają taką możliwość proszone są o uczestniczenie w nabożeństwach w Legnicy, tak, aby obowiązujące limity nie były rażąco naruszane.

4. Zaleca się wszystkim uczestnikom nabożeństwa (z wyjątkiem członków najbliższej rodziny) zachowanie bezpiecznej odległości 2 m od innych uczestników.

5. Drzwi domu parafialnego pozostają otwarte podczas trwania nabożeństwa.

6. Wszyscy parafianie i sympatycy oraz osoby spoza parafii, które chcą wziąć udział w nabożeństwie proszeni są o punktualne przybycie.

7. Uczestnicy nabożeństwa korzystają z własnych śpiewników, lub ze śpiewników przygotowanych na stoliku w widocznym miejscu.

8. Nabożeństwa spowiednio- komunijne odbywać się będą raz w miesiącu. Zgodnie z zaleceniami Biskupa Kościoła, Rada Parafialna proponuje następującą formę przyjmowania Komunii Świętej: opłatek podawany przez duchownego na rękę w formie bezdotykowej, wino przyjmowane indywidualnie z małych kielichów. Przed przystąpieniem do ołtarza wszyscy uczestnicy, włącznie z duchownym, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk i założenia maseczki ochronnej.

9. W pozostałe niedziele odbywać się będą nabożeństwa Słowa Bożego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 2021 r.

Zapowiedź wydarzeń

JOHANN SEBASTIAN BACH I MUZYKA POLSKA PRZY BLASKU ŚWIEC

W piątek 8 października w Kościele Marii Panny odbędzie się ostatni koncert w ramach cyklu Johann Sebastian Bach i muzyka polska przy blasku świec. W programie koncertu usłyszymy 3 Sonatę i 3 Partitę na skrzypce solo oraz Sonatę hebrajską na skrzypce solo w wykonaniu dr Mariusza Monczaka. Wstęp na koncert jest biletowany. Bilety w cenie 15 zł i 20 zł do nabycia będą bezpośrednio przed koncertem.