• bann-1.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-15.jpg
 • bann-12.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-2.jpg

Informacje ogólne 

 1. Ewangelicki Kościół Marii Panny w Legnicy zwiedzać można w godzinach, określonych dla zwiedzania przez gospodarza obiektu.
 2. W pozostałych porach, chęć zwiedzania kościoła należy zgłosić z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem gospodarzowi obiektu. Dane kontaktowe podane są w gablocie przy wejściu do kościoła.
 3. Zwiedzanie kościoła możliwe jest po wcześniejszym zakupieniu cegiełki w przedsionku głównego wejścia. Dochód z cegiełek przeznaczony jest na Fundusz Renowacji Kościoła.
 4. Zakupiona cegiełka upoważnia do jednorazowego zwiedzania kościoła.
 5. Ceny poszczególnych cegiełek przedstawiają się następująco:

Uczniowie i studenci – 3 zł., dorośli – 6 zł.

Grupy zorganizowane według uzgodnienia z obsługą  obiektu.

 1. Ekipy telewizyjne, filmowe, itp. mogą korzystać z obiektu za dodatkową opłatą, po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.

Wykorzystywanie kościoła na cele sesji fotograficznej jest możliwe za dodatkową opłatą, po wcześniejszym uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.

 1. Na terenie kościoła obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 2. Osoby zachowujące się agresywnie, lub znajdujące się pod wpływem alkoholu, czy innych środków odurzających będą wypraszane z kościoła.
 3. Na teren kościoła zabrania się wprowadzania zwierząt.
 4. Osoba rozpoczynająca zwiedzanie kościoła, zakupem cegiełki potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu i zgadza się z jego zasadami.

Zasady korzystania z punktu widokowego na wieży kościoła 

 1. Dla zwiedzających możliwe jest wyjście na taras widokowy, udostępniony na jednej z wież kościoła.
 2. Wyjście na wieżę odbywa się w godzinach otwarcia kościoła, wyłącznie w obecności osoby obsługującej zwiedzających, która jest do tego upoważniona przez gospodarza obiektu.
 3. Do wyjścia na wieżę uprawnia zakupiona cegiełka, o której mowa w informacjach ogólnych zwiedzania kościoła.
 4. Podczas wyjścia na wieżę, jak również na tarasie widokowym obowiązuje bezwzględny zakaz wychylania się i wspinania na barierki, rzucania z góry jakichkolwiek przedmiotów, śmiecenia wewnątrz wieży jak i na tarasie widokowym, biegania po schodach, hałasowania, nanoszenia napisów i naklejania naklejek na konstrukcję wieży i jej wyposażeniu.
 5. Osoba wychodząca na wieżę ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich rodzice, lub opiekunowie.
 6. Duże bagaże, plecaki, torby, itp. należy pozostawić w depozycie przy wejściu do kościoła.
 7. Podczas wyjścia na wieżę, jak i na tarasie widokowym obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 8. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu będą wypraszane z obiektu.
 9. Za uszkodzenia ciała oraz inne szkody osobowe i materialne wynikające z naruszenia regulaminu, obsługa nie ponosi odpowiedzialności.
 10. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wyjście na taras widokowy jest niemożliwe.
 11. Osoba decydująca się na wyjście na wieżę potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu i zgadza się z jego zasadami.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI W OKRESIE EPIDEMII 

 1. Zwiedzanie obiektu w okresie epidemii możliwe jest wyłącznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi przebywania osób w miejscach publicznych.
 2. Zwiedzający, wchodząc do kościoła zakrywają swoje usta i nos za pomocą własnych maseczek, lub chust.
 3. Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu do kościoła, za pomocą płynu do dezynfekcji, który znajduje się w widocznym miejscu. Podczas zwiedzania wszyscy zwiedzający zobowiązani są do założenia na ręce rękawiczek ochronnych, które dostępne są w widocznym miejscu.
 4. Zwiedzający, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, proszeni są o zachowanie między sobą bezpiecznej odległości, wynoszącej 2 m.
 5. W związku z powyższymi zaleceniami i aktualnie obowiązującymi przepisami, informujemy, że w przestrzeni kościoła przebywać może jednocześnie nie więcej niż 50 osób, zaś na tarasie widokowym przebywać może jednocześnie nie więcej niż 5 osób.

 

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO DWA RAZY DZIENNIE DEZYNFEKUJEMY WSZYSTKIE KLAMKI, DRZWI I PORĘCZE W PRZESTRZENI KOŚCIOŁA I WIEŻY

Zapowiedź wydarzeń

PRZEKAŻ 1,5% NA DZIAŁALNOŚĆ DIAKONII LEGNICA

W imieniu Diakonii naszego kościoła zwracamy się z prośbą o przekazywanie 1,5% podatku w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym za rok 2022 na cele Diakonii. W rozliczeniu oprócz numeru KRS Diakonii, w rubryce informacje uzupełniające należy dopisać: Diakonia Legnica. Dzięki temu wpłacone środki trafią na konto naszej parafii i przeznaczone zostaną na działalność diakonijną. Serdecznie dziękujemy za każde wsparcie!