• bann-12.jpg
 • bann-2.jpg
 • bann-13.jpg
 • bann-8.jpg
 • bann-6.jpg
 • bann-5.jpg
 • bann-1.jpg
 • bann-9.jpg
 • bann-7.jpg
 • bann-11.jpg
 • bann-10.jpg
 • bann-14.jpg
 • bann-4.jpg
 • bann-3.jpg
 • bann-15.jpg

Pierwsza wzmianka o korzystaniu z organów w kościele Mariackim pochodzi z roku 1414, zaś w roku 1438 zbudowano nowy instrument ufundowany przez burmistrza z Chojnowa. Instrument ten służył do 1500 roku, w którym powstały nowe, prawdopodobnie większe organy usytuowane w prezbiterium. W 100 lat później, wzniesiony został w zachodniej części nawy głównej nowy chór muzyczny, i tam znalazły się wyremontowane i nieco przebudowane organy z prezbiterium. Przebudowywane i ulepszane jeszcze trzykrotnie, przetrwały do roku 1735.

Wtedy właśnie parafia powierzyła budowę nowego, reprezentacyjnego instrumentu Michaelowi Röderowi. Organy Rödera w legnickim kościele Mariackim liczyły 35 głosów rozdzielonych między 2 manuały i klawiaturę pedałową. Były także zaopatrzone, w typowe dla baroku, mechaniczne urządzenia grające - wirującą gwiazdę, dzwonki i kotły, na których grały putta umieszczone w prospekcie. Organy miały w każdej sekcji zróżnicowany zestaw głosów, a ich dobór pozwalał realizować wielogłosową fakturę ówczesnej muzyki.

Na uwagę zasługuje wspaniały prospekt organów, rozbudowany na całą szerokość i wysokość nawy, bogato zdobiony dekoracją snycerską oraz rzeźbą figuralną. Jest to jeden z nielicznych elementów instrumentu, który zachował się do dziś w pierwotnej postaci.

Pierwsza większa przebudowa organów miała miejsce w 1848 roku. Jej celem była zmiana charakteru brzmienia na homofoniczne.

Gruntownej przebudowy instrumentu dokonała w roku 1914 firma organmistrzowska K.G. Weiglego ze Stuttgartu. Rozbudowana została wówczas dyspozycja, w pełni odpowiadająca romantycznej estetyce brzmienia, zaś zmiana traktury z mechanicznej na pneumatyczną spowodowała konieczność wymiany większości elementów technicznych instrumentu. Praktycznie powstał nowy instrument w zabytkowej obudowie. W roku 1928, podczas remontu organów firma Weiglego przywróciła w III manuale barokowy zestaw głosów. Ostatni gruntowny remont miał miejsce w latach 1974-1977 i został przeprowadzony przez firmę D. Szczerbaniaka z Łodzi.

Obecnie zarówno walory brzmieniowe jak i stan techniczny pozwalają zaliczyć organy w kościele ewangelickim Marii Panny w Legnicy do grupy cennych instrumentów koncertowych i to nie tylko w skali Dolnego Śląska. Przez niektórych zaliczany jest jako instrument klasy europejskiej. Rosnąca liczba utworów skomponowanych na ten właśnie instrument stanowi tylko potwierdzenie jego wartości.

W roku 1997 odbyło się w Legnicy kolejne XII Conversatorium Organowe, które rozpoczęło się w ewangelickim kościele Marii Panny. Za kontuarem zasiedli m.in. prof. Moryto z Warszawy oraz prof. Gołębiowski zamieszkały w Belgii. Każdego roku można posłuchać brzmienia organ w ewangelickim kościele Mariackim w Legnicy. Serdecznie zapraszamy.

 

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu utworu organowego wykonanego na naszym instrumencie. Wystarczy pobrać plik: Pobierz i posłuchaj

 

Zapowiedź wydarzeń

JUBILEUSZ 500-LAT REFORMACJI W LEGNICY ORAZ 830 LAT KOŚCIOŁA MARII PANNY

W dniach 15-18 września odbywać się będą uroczystości związane z Jubileuszem 500- lat Reformacji w Legnicy oraz 830- leciem Kościoła Marii Panny. W programie uroczystości zaplanowano wiele ciekawych wydarzeń. Zachęcam do zapoznania się z programem!

.......................................................................................................................

CZWARTEK (15.09)

LEGNICKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – 17.00

Spotkanie z p. Małgorzatą Lutowską, autorką książki pt. Powierzony klucz, opowiadającej o losach ewangelików na Dolnym Śląsku

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Koncert organowy w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

PIĄTEK (16.09)

SALA KRÓLEWSKA AKADEMII RYCERSKIEJ W LEGNICY – 11.00

Konferencja naukowa – 500 lat Reformacji w Legnicy

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Koncert organowy w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

SOBOTA (17.09)

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 12.00 

Nabożeństwo

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 15.00

Zwiedzanie Kościoła i ewangelickich zakątków Legnicy

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 19.15

Finałowy Koncert Reformacyjny w ramach XXXV Legnickiego Conversatorium Organowego

NIEDZIELA (18.09)

KOŚCIÓŁ MARII PANNY – 11.00

Nabożeństwo z okazji Dziękczynnego Święta Żniw z udziałem byłych mieszkańców Legnicy